Forkjøpsrett frittstående lag

Eier du en leilighet i et frittstående borettslag som har vedtektsfestet intern forkjøpsrett? Da kan du enkelt skifte bolig ettersom plassbehov og ønsker endrer seg - uten å måtte flytte fra borettslaget ditt!

I frittstående borettslag er det intern forkjøpsrett kun for beboerne i det aktuelle borettslaget.

Styret i borettslagene får beskjed fra BONORD når en andel skal selges eller er solgt.
Styret er da pliktig til å informere andelseierne om salget via oppslag, lapp i postkasse etc.

Ønsker du å bruke intern forkjøpsrett, må du melde fra om dette
til BONORD innen meldefristen kl 1200 den dagen fristen utløper.
Uansett hvilken megler som har leiligheten for salg, er det BONORD som administrerer forkjøpsretten.

Meldingen om forkjøpsrett sendes til: post@bonord.no.
Ved spørsmål kontakt BONORD tlf. 776 03 200.

Husk at denne forkjøpsretten gjelder frittstående borettslag.
Her teller ikke ansiennitet som medlem i BONORD.


 Del |