Informasjon om forkjøpsretten

Forkjøpsrett ved kjøp av bolig er den viktigste fordelen for medlemmene i BONORD

Boligene blir kunngjort her med en frist for å melde bruk av forkjøpsretten.

Det er vedtektene i det enkelte borettslag som bestemmer hvem som har forkjøpsrett. Normalt er det andelseier i borettslaget og medlemmer av BONORD. Noen borettslag har andre bestemmelser.

Henvendelser om resultatet av forkjøpsrettsprøvingen kan normalt besvares etter kl 12.00 den dagen fristen går ut.

Forkjøpsrettsportalen oppdateres med nye boliger hver tirsdag. Boliger utlyst på forkjøpsrett

 

FORHÅNDSAVKLARING ELLER FASTPRISAVKLARING 

FORHÅNDSAVKLARING:

Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen før den er solgt. Interessenter må da melde sin interesse innen gitte frist. En slik melding er ikke bindende.

Etter at bud er akseptert, avklares forkjøpsretten ved at BONORD henvender seg til de som tidligere har meldt interesse. Ved en slik henvendelse må interessentene raskt, og med bindende virkning, ta stilling til om forkjøpsrett gjøres gjeldende. BONORD har 5 dager på å avklare forkjøpsretten etter at eierskiftemelding er mottatt og meldefrist er utgått. Hvis det går mer enn 3 mnd før boligen blir solgt, vil boligen bli kunngjort for medlemmene på nytt.

FASTPRISAVKLARING:

Ved fastprisavklaring kunngjøres boligen for våre medlemmer etter at den er solgt (dette vil si at budrunde er avsluttet og pris samt overtakelsesdato er fastsatt). Når boligen er kunngjort til fast pris er melding om forkjøpsrett forpliktende, dvs. at du da plikter å overta boligen (tre inn i inngått avtale mellom kjøper og selger) hvis ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen. 
Finansieringsbevis for hele kjøpesummen må legges ved kravet.

NB: Viktig at man er tilgjengelig på tlf. når forkjøpsretten skal avklares.

Informasjon om forkjøpsrett til andeler i borettslag (20.09.2016): Trykk HERDel |