Logo BONORD_500x170

BONORDskolen inviterer til kurs

Innføring i styrearbeid og boligjus

Kurset vil ta for seg styrets oppgaver samt en innføring i grunnleggende bestemmelser i borettslagsloven. Kurset har som mål å gi deg en god forståelse av styrets arbeid og i det juridiske rammeverket til boligselskapet.

Kurset er felles for både borettslag, boligaksjeselskap og eierseksjonssameier, hvor det vil henvises til de forskjellige sett med regler. Vi ønsker stor delaktighet fra kursdeltakerne – på den måten vil kurset også ta for seg de ulike temaene som blir reist underveis.


Kursinnhold:

  • Styrets rolle, oppgaver og ansvar
  • Godkjenning av andelseiere
  • Grunnleggende boligjus
  • Forkjøpsrett
  • Bruksoverlating
  • Forholdet mellom styret og generalforsamlingen
  • Praktisk styrearbeid
  • Vedlikeholdsansvar
  • Fordeling av felleskostnader
  • Andre problemstillinger

Målsetningen vår er at kursdeltakerne skal få innblikk i problemstillinger som de gjerne ikke viste var en utfordring. Og at man skal få kunnskap til å vite hvordan man bør forholde seg til slike problemstillinger, samt eventuelt vite når styret trenger bistand til å løse saken.
 

Foredragsholdere:
Tine Strømsnes og Vegard Antonsen
 

Hvor og når

Tromsø

Tid: Mandag 4. september kl. 17:30 – 20:30

Sted: Clarion Hotel The Edge  
               

Påmeldingsfrist: Fredag 1. september 2017                              

Kursavgift: kr.900,- faktureres boligselskapet.

TRYKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ

 

Harstad

Tid: Onsdag 6. september kl. 17:30 – 20:30

Sted: Thon Hotel Harstad
               

Påmeldingsfrist: Mandag 4. september 2017                              

Kursavgift: kr.900,- faktureres boligselskapet.

TRYKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ

Målgruppe: Styremedlemmer som ønsker faglig påfyll. Kurset er forbeholdt tillitsvalgte i BONORDs forvaltede boligselskaper. Påmelding er bindende. 

For spørsmål om kurset kan undertegnede kontaktes,


Tromsø Boligbyggelag TBBL Ansatte
Foto: Yngve Olsen Sæbbe 
Vegard Antonsen
Forvaltningskonsulent

E-post: va@bonord.no
Mobil: 476 74 698Del |