Logo BONORD_500x170

Generalforsamling 2017

Innspill på kandidater til styret i BONORD

På generalforsamling 27.april 2017 skal det foretas valg til styret i BONORD.

I den forbindelse ønsker valgkomiteen innspill på kandidater fra de tre byene vi er representert i. Disse kan være både boende og ikkeboende.

Forslag sendes skriftlig til undertegnede på følgende adresse: geir.fenes@live.no. Det samme gjelder om også det er noen spørsmål knyttet til dette.

På valg i 2017 er:

Styremedlemmer (Velges for 2 år):

 • Anne Cathrine Arnesen, Tromsø
 • Steinar Aune, Harstad
 • Steinar Larsen, Hammerfest

Varamedlemmer:

 1. Kari Riddervold, Tromsø
 2. Roy Rakkenes, Tromsø
 3. Hilde Linaker, Harstad
   

Valgkomiteen:

 • Geir Fenes (leder), Tromsø
 • Therese Bang Larsen, Hammerfest
 • Tone Trøite, Harstad
 • Bjørn Vestgøte, Tromsø

 

Frist for innsendelse av forslag er: 10.februar 2017

 

Geir Fenes
Leder valgkomiteen
BONORD

Tromsø 19.01.2017                                                      Del |