Elaering2018_600x387

Nanolæring

Invitasjon til kurs

Introduksjonsprogrammet for styremedlemmer i boligselskaper.

BONORD etablerte i 2017 e-læring for styremedlemmer i boligselskaper.

BONORD gir deg som styremedlem et gratis opplæringstilbud! I samarbeid med NBBL har vi produsert et introduksjonskurs for styremedlemmer. Mange styremedlemmer har fartstid som tillitsvalgte i andre sammenhenger og vil kunne finne mye kjent, andre er nyere i vervet og vil finne ny og nyttig kunnskap å benytte i styrearbeidet. Uansett erfaring; vi håper du vil sette av noen minutter de nærmeste ukene til å gjennomgå leksjonene i dette grunnkurset som nå lanseres. Kanskje har du spørsmål til innholdet eller ønske om mer informasjon? Spør boligselskapets kontaktperson på forvaltningsavdelingen og se frem til nye kurstilbud med fordypningsstoff som vil lanseres utover året.

Som styremedlem i et boligselskap vil du etter planen motta de første leksjonene i uke 24. Kurset består av totalt 10 leksjoner. Du vil motta to leksjoner per uke, tirsdag og torsdag morgen, i fem uker. Kurset er bygget på nanolærings-prinsipper og varer mellom 3 og 5 minutter per leksjon.

Introduksjonsprogrammet er en del av en opplæringsplattform. Denne vil gjøres tilgjengelig for boligselskaper forvaltet av BONORD.

Vi gleder oss til fortsettelsen.

PÅMELDING ER NÅ AVSLUTTET. Hele 145 tillitsvalgte er påmeldt i denne omgang. Nytt kurs vil bli kjørt over sommeren.

 

Vennlig hilsen

Bård8_112x134[1].jpg

Bård Fredheim
Forvaltningssjef
BONORDDel |