Juletre_ramme_200x267

God jul

Julegave fra våre forvalta boligselskaper og BONORD

BONORD har i år besluttet å starte en ny tradisjon, med utdeling av en julegave som monner til en verdig sak.

  • Vi har hatt tradisjon for å sende styrelederne i våre forvalta boligselskaper en julegave hvert år. Nå gjør vi om på denne tradisjonen og gir en gave fra oss og våre forvalta boligselskaper, til noen som virkelig fortjener det. Dette synes vi er en bedre måte å bruke ressursene på, og samtidig helt i tråd med vårt verdigrunnlag, forteller BONORDs adm.direktør Svein Dalsbø.

Med at dette er første året i denne nye tradisjonen så har BONORD hatt en intern jury som har fremmet forslag til årets sak i byene Hammerfest, Tromsø og Harstad. I juryens begrunnelser heter det:

Hammerfest 2017:

«Natteravnene er nylig startet opp i Hammerfest. BONORD mener dette er ett meget godt tiltak for å gjøre Hammerfest sentrum tryggere for våre ungdommer og andre som kan ha behov for trygge personer å komme i kontakt med. Gjennom det arbeidet frivillig voksne i Hammerfest gjør gjennom å være synlig og tilgjengelig, kan dette virke dempende på eventuelle situasjoner som kan være uheldig. BONORD håper en slik gave kan komme til nytte og bidra til at Natteravnene blir ett fast innslag i bybildet.»

Hammerfest_600x338.jpg

Gaven til Natteravnene fra våre forvalta boligselskaper i Hammerfest og BONORD er i år på kr.25 000,-

Harstad 2017:

«BONORD ønsker å støtte den flotte gjengen i Harstad Tigers, som gjennom sitt positive engasjement og idrettsglede er gode ambassadører for Harstad, HIL  og idretten. Alle som har sett tigran i aktivitet vet at fotballen og fellesskapet betyr veldig mye for alle sammen. Denne gaven er også en anerkjennelse av den jobben som sentrale personer i HIL har gjort med stiftelsen og organiseringen av laget.

Vi håper at denne gaven kan være med på å gi utøverne nye opplevelser, eksempelvis i form av deltakelse på turneringer.»

Harstad_Ivar_Hjelvik_600x329.jpg

Gaven til Harstad Tigers fra våre forvalta boligselskaper i Harstad og BONORD er i år på kr.25 000,- Foto: Ivar Hjelvik.

Tromsø 2017:

«Gatemagasinet Virkelig er blant de mange gode tiltak man kan støtte, en organisasjon som skiller seg ut. Betydningen av å gi mennesker verdighet gjennom å kunne gjøre en jobb, uavhengig om du sliter med rus, psykiatri eller annet, er stor. De er en organisasjon som gjør utrolig mye for svært mange, med svært begrensede ressurser. Mange av Virkeligs brukere bor i tillegg i boligselskaper forvaltet av BONORD.  Ildsjelene i Virkelig fortjener stor applaus og respekt for deres arbeid. Juryen håper og tror at årets julegave vil bidra positivt til dette.»

Julegave 2017 VIRKELIG_600x394.jpg
Gaven til Virkelig fra våre forvalta boligselskaper i Tromsø og BONORD er i år på kr.50 000,-

Den nye tradisjonen tenkes videreført i årene som kommer med at byens boligselskaper gjennom året kan nominere saker de brenner for.

  • Gavene til årets gode saker er blitt svært positivt mottatt og med stor glede. Vi i boligsamvirket er ikke ukjente med dugnadsarbeid, og synes det er ekstra hyggelig å gi disse en påminnelse om at vi og samfunnet rundt disse organisasjonene setter stor pris på innsatsen som legges ned, spesielt av de frivillige. Den nye tradisjonen vi starter i år er helt i tråd med vårt sosiale engasjement og det blir spennende å se hvilke gode saker boligselskapene vil fremme i det kommende året, avslutter Dalsbø.

BONORD ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og tillitsvalgte, en riktig god og fredfull jul!Del |