Trygg forvaltning for en enklere styrehverdag!

Vi kan boligselskap

BONORD Forvaltning er en avdeling innen Boligbyggelaget Nord som hjelper boligselskaper å ivareta sin drift og sine verdier gjennom økonomiske tjenester og rådgivning.


Tromsø boligbyggelag (TBBL) ble etablert i 1966, og har siden da vært sentral i byggingen av flere av Tromsøs bydeler. I 2012 fusjonerte Tromsø boligbyggelag med Harstad boligbyggelag, som ble stiftet i 1946, og det fusjonerte selskapet fikk navnet Boligbyggelaget Nord (BONORD).  Boligbyggelaget er i dag landsdelens største private eiendomsforvalter med 18 000 medlemmer, en forvaltningsportefølje på nærmere 10 000 boliger gjennom 267 boligselskaper, og har kontorer i Tromsø og Harstad.

Tromsø var landets første boligbyggelag som opphevet tvungen forretningsførsel for sine egne borettslag. Nå - mer enn 10 år etter - konstaterer vi at alle «våre» egne lag fremdeles velger oss som sin forretningsfører. Dette er vi stolte av, og mener det bekrefter vår påstand om at vi er de som kan mest om å forvalte boligselskaper. Vi er også forretningsfører for en rekke frittstående borettslag og boligsameier.

Tett oppfølging fra egne konsulenter

Våre forvaltningskonsulenter har særskilt ansvar for egen portefølje - noe som gir deg som klient en tett og god oppfølging. Du kan være trygg på at din forvaltningskonsulent kjenner ditt boligselskap, og har riktig kompetanse for å bistå dere best mulig. 

Tilbudet fra BONORD Forvaltning

BONORD Forvaltning er en trygg partner for boligselskap med behov for en profesjonell forretningsfører som er spesialist på boligselskaper.

Kontakt oss i dag om du vil vite mer.

Kontaktperson:

Bård8_112x134.jpg
Bård Fredheim
Forvaltningssjef
Telefon: +47 77 60 32 00
Mobil:    +47 907 97 510
E-post: bf@bonord.noDel |