Trenger du ikke medlemskapet selv?

Overføring av medlemskap i BONORD følger lov om boligbyggelag av 6. juni 2003, BONORDs vedtekter:

 • Et medlemskap i BONORD kan overføres innen medlemmets familie. Med medlemmets familiegruppe menes:
  • Ektefelle/partner
  • Medlemmets eller ektefellens/partners slektninger i direkte opp- eller nedstigende linje
  • Medlemmets eller ektefellens/partners fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving
  • Medlemmets eller ektefellens/partners søsken

   
 • Tilhører medlemskapet en bedrift, kan den overføres til ansatte
   
 • Et medlemskap i BONORD kan overføres flere ganger
   
 • For å få gjennomført en overføring, er det en del dokumentasjon som må være på plass
  • Ditt navn, adresse og telefonnr
  • Full personalia på det nye medlemmet (navn, fødsels-/personnummer og adresse)
  • Kopi av bekreftelse på slektsforholdet (fødsels- dåps- eller vielsesattest)

Viktig: Et medlemsskap som er tilknyttet en borettslagsleilighet kan ikke overføres eller byttes, med mindre andelen overføres sammen med boligen. Dette betyr i praksis at dersom medlemmet eier en tilknyttet BONORD bolig må boligen overføres sammen med medlemsskapet.

Spørsmål? Kontakt med medlemsavdelingen

Telefon  77 60 32 00/ 77 01 84 60
E-post: post@bonord.no
 


 

Del |