Regnskap og forretningsførsel

Autoriserte regnskapsførere betyr trygghet


I tillegg til lang erfaring har vi autoriserte regnskapsførere med høy kunnskap og kompetanse på økonomisk forvaltning. Vår avdeling er medlem av NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) og innehar inkassobevilling.

I vår forvaltning ligger føring av regnskap som blant annet omfatter bilagsbehandling, utbetalinger og viderefakturering, og beregning og utbetaling av lønn. Vi utarbeider rapporter tre ganger i året, hvorav ett er årsoppgjør inkludert innberetninger til offentlige myndigheter og kontakt med revisor. Ved behov kan også avdelings- eller prosjektregnskap utarbeides, eller det kan avtales hyppigere rapportintervaller. Vi foretar også ulike beregninger og utredninger for boligselskapet, for eksempel i forbindelse med ombygging og påbygging.

BONORD Forvaltning bistår videre med innkreving av fellesutgifter/leie, og vi har et fullstendig system for å følge opp mislighold. 

Tjenester innen regnskap og forretningsførsel

Regnskap

 • Regnskapsførsel( Boligselskapet har egen fast regnskapskontakt)
 • Utbetaling av fakturaer og bilagsbehandling
 • Fakturering av tjenester fra boligselskapet overfor beboere og andre
 • Føring av årsoppgjør, i tillegg tertialregnskap hvert år den 30. april og 31. august
 • Avdelings- og prosjektregnskap etter nærmere avtale (avdeling, rehabilitering og lignende)
 • Utsendelse av ligningsopplysninger til den enkeltes selvangivelse
 • Avlønning av ansatte, utbetaling av styrehonorar
 • Foreta ulike beregninger og utredninger for boligselskapet, f.eks ved ombygging og påbygging med nye leiligheter
 • Individuell nedbetaling av fellesgjeld 

Felleskostnader

 • Innkreving av fellesutgifter/leie
 • Avtalegiro/efaktura/trykking og utsendelse av giroer
 • Fullstendig restanseoppfølging (inkasso)


Del |