Logo BONORD_500x170

Årets store boligfaglige samling

Styrekonferansen 2017 - Årets viktigste møteplass!

Med deltagere fra hele Troms er Styrekonferansen en spennende møteplass og en viktig arena for faglig påfyll både for nye tillitsvalgte, og de med lengre erfaring i rollen. Vi våger også påstanden om at konferansen i tillegg er et godt sted for å høre og lære om de erfaringer andre har, og de felles utfordringer man kan møte som styremedlem.  

Årets program er basert på mange av de gode innspill vi har mottatt fra dere, både knyttet til lengde på konferansen, transport og aktuelle tema for denne. 

  • Dato for Styrekonferansen 2017 er lørdag 11.mars
  • Sted for årets konferanse er Scandic Ishavshotell, Tromsø
  • Påmeldingsfrist: 01.mars 2017
     
  • TRYKK HER for program for årets konferanse.

På konferansen vil du som tillitsvalgt få informasjon og kunnskap som er nyttig for alle som sitter i styret i et boligselskap. Det blir forelesninger innen jus, teknisk og økonomisk forvaltning, nye tjenester og mye mer.

I år har vi vært så heldige i å få tak i flere svært spennende foredragsholdere, som vi tror vil inspirere og til at debatten gjennom dagen vil bli god.

Et av hovedforedragene er ved Arne Selvik. Han er siviløkonom fra NHH og sosiolog fra UiB. Han har erfaring fra forskning, ledelse, lederutvikling, mekling, veiledning og styrearbeid. Selvik har vært aktiv i AFF Senior Executives og Solstrandprogrammet og har vært kommunikasjonsdirektør i AFF ved Norges Handelshøyskole.  Han har skrevet flere populærvitenskapelige bøker, som «Omgitt av løgnere» og «Styreverden». Hans nyeste bok er «Ledelse på hjernen». Her kan du lese mer om han: www.arneselvik.no 

Arne_Selvik_400x162.jpg Arne Selvik

Et annet tema vi tror vil interessere dere er om skadevern, og da særlig brann og vann, holdes av Rolf S. Nordberg, som bl.a. har ledet beredskapsavdelingen i Oslo brann og redningsetat, og har 32 års erfaring derfra. Han er kjent som en god formidler. Her kan du lese mer om han: www.nordvern.no 

Rolf_Nordberg_400x240.png Rolf S. Nordberg

Jus er alltid populært, og denne gangen er det avdelingsdirektør for juridisk avdeling i NBBL, advokat Henning Lauridsen, som tar turen nordover. Siden våren forhåpentligvis snart står for døren skal han i sitt hovedforedrag, snakke om juridiske problemstillinger knyttet til fellesareal i boligselskaper. Her vet vi det er mange spørsmål, og Henning er en god mann til å besvare disse. Han vil også delta i parallellsesjonen "juridisk spørretime", hvor dere kan ta opp tema som er relevant for dere.

Henning_Lauridsen_400x219.png Henning Lauridsen

Flere av BONORDs samarbeidspartnere og fagavdelinger vil i tillegg ha stand, og det avvikles en «minimesse», hvor du kan bli kjent med deres tjenester som bl.a. er rettet mot bl.a. kollektivt innkjøp. Kvelden rundes tradisjonen tro av med en hyggelig bevertning.

Styrekonferansen er for alle tillitsvalgte i BONORDs forvaltede boligselskaper, vaktmestre og andre ansatte.

En ting som er viktig for oss å poengtere er at konferansen er for alle typer boligselskaper, og ikke kun borettslag. Tema som behandles innen juss, tekniske temaer og økonomi, har klar relevans for både store og små boligselskaper, og er uavhengig om det er sameier eller borettslag.

Påmelding og program

Som i tidligere år har vi planlagt et reiseprogram for deltagere utenfor Tromsø. Mer om dette står å lese i programmet. 

Pris for årets konferanse:

  • Deltagelse Styrekonferansen 2017 kr.1500,- pr.person
  • Deltagelse Styrekonferansen 2017 inkl. reise og opphold fra Harstad kr.2899,- pr.person

Prisen inkluderer deltagelse på konferansen, materiell og bespisning i form av lunch og festmiddag på kvelden. Påmelding er bindende og faktureres boligselskapet i etterkant.

Påmelding

  • Tromsø - Deltagere fra Tromsø TRYKK HER for å melde deg på
  • Harstad og Midt-Troms TRYKK HER for å melde deg på

I skjemaet blir du bedt om å krysse av for hvilke parallellsesjoner du ønsker delta på. Her skal du krysse av for 2 av de 3 tilgjengelige valgene.

Dersom det er spørsmål i forbindelse med konferansen kan kommunikasjonssjef Kim Nordli kontaktes enten per telefon 938 31 526 eller e-post kn@bonord.no 
 

Velkommen til årets store fagsamling for boligselskaper i Troms!
 

Svein Dalsbø
Adm.direktørDel |