BONORD Teknisk

Vi er boligselskapenes tekniske rådgivere og hukommelse!

Teknisk avdeling har 8 ansatte tilsammen i Harstad og Tromsø, samt en ressursbase med samarbeidspartnere vi henter inn ved behov.


Vår avdeling består av rådgivende ingeniører med spisskompetanse innen:

  • Bygg - Prosjekt - og byggeledelse
  • Vedlikeholdsplanlegging (Plussplan)
  • Taksering 
  • HMS (Bevar-HMS) 
  • Universell utforming
  • Heis i blokk
  • Brannsikring

Vi har variert bakgrunn med erfaringer som entreprenør, konsulent, rådgiver, byggherre, offentlige myndighet og håndverker.

Kontakt

Ta kontakt med oss enten gjennom å sende oss en e-post teknisk@bonord.no , eller telefon 77 60 32 00

Sigmunn Sørensen_100x134.jpg
Sigmunn Sørensen
Teknisk sjefDel |