Elaering2018_600x387

Nanolæring

Invitasjon til kurs

Introduksjonsprogrammet for styremedlemmer i boligselskaper.
DIAKRIT Co. Ltd.

NYHET - Lanserer ny toppetasje!

Brovingen - Med havet som nabo

To av Harstads eldste og mest solide bedrifter, Harstad Skipsindustri (HSI) og BONORD, har gått sammen for å skape et av Harstads mest spektakulære bo...