Storbybolig - Et nasjonalt BBLsamarbeid

Nå kan du bruke ditt medlemskap til å skaffe deg bolig i Hammerfest, Tromsø, Harstad, Bodø, Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger.

Vi har etablert et nasjonalt samarbeid for å skaffe våre medlemmene gode boliger og andre medlemsfordeler. Disse er med:

Storbyansiennitet
Som medlem i ett av disse boligbyggelagene har du storbyansiennitet fra 01.10.2008. Medlemmer som melder seg inn etter 01.10.2008 får storbyansiennitet fra innmeldingsdato. I TOBB får du storbyansiennietet fra 01.05 2009.

Bodø Boligbyggelag er tilsluttet storbysamarbeidet fra 1.7.2012.

Storbysamarbeidet omfatter ca 204 500 medlemmer, og som medlem får du nå forkjøpsrett til ca 65 000 boliger

Boligene kunngjøres via de enkelte boligbyggelagenes hjemmesider, og når en benytter forkjøpsrett i et annet boligbyggelag, må du melde deg inn i dette boligbyggelaget så snart forkjøpsretten er avklart. I tillegg til storbyansiennitet beholder du din oppsparte ansiennitet i BONORD.

Avklaring av storbyansiennitet vil administreres av det boligbyggelaget som forkjøpsrett hevdes overfor, og i tråd med dette lagets eksisterende regelverk. Medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett, må gi skriftlig melding til det aktuelle boligbyggelaget

Se også www.storbybolig.noDel |