Logo BONORD_500x170

Generalforsamling BONORD

Innspill på kandidater til styret i BONORD

På generalforsamling 26.april 2018 skal det foretas valg til styret i BONORD.

I den forbindelse ønsker valgkomiteen innspill på kandidater fra de tre byene vi er representert i. Disse kan være både boende og ikkeboende.

Forslag sendes skriftlig til følgende adresse: geir.fenes@live.no. Det samme gjelder om også det er noen spørsmål knyttet til dette.

På valg i 2018 er:

Styreleder:

  • Pål Wilhelmsen

Styremedlemmer:

  • Vibeke Ek
  • Berit I.D. Antonsen

Styremedlemmene på valg representerer kompetanse innen økonomi, organisasjonsutvikling og juss.

Varamedlemmer:
1. Line Nygård Hansen, Harstad
2. Kai Arne Jenssen, Tromsø. Styreleder Håpet I Brl
3. Hilde Linaker, Harstad

Valgkomiteen:

  • Geir Fenes (leder), Tromsø
  • Therese Bang Larsen, Hammerfest
  • Annette Ekman, Harstad
  • Bjørn Vestgøte, Tromsø

Frist for innsendelse av forslag er: 10.februar 2018



Del |