Logo BONORD_500x170

Ny personopplysningslov og GDPR

Databehandleravtale for forvalta kunder

22.mai 2018 vedtok Stortinget ny personopplysningslov. Den nye loven tar inn EUs forordning kalt GDPR (General Data Protection Regulation) for personvern. 

Loven omfatter alle offentlige og private selskaper i Norge og EU. Den er ikke trått i kraft enda, men er forventet tidligst å trå i kraft i løpet av juli måned. Målet med lovendringen er å styrke forbrukernes personvern og sikre at dine data behandles på en trygg og god måte. BONORD har sammen med boligbyggelagene i STORBY, og jurister fra PWC og KPMG arbeidet i nærmere ett år med saken. Dette har vi gjort for at du som kunde skal være trygg på at vi har de beste systemer og rutiner for å passe på dine data og personopplysninger.

Hva betyr dette for deg som forvalta kunde:

  • Det må etableres, som et tillegg til dagens forvaltningsavtale, en databehandleravtale mellom oss og dere. Dette må gjøres da vår forvaltning innehar personopplysninger om eksempelvis beboere, som omfattes av avtalen. Databehandleravtalen er en kontrakt som regulerer bruken av disse.
  • Databehandleravtale legges ut for signering på styreportalen tirsdag 19.juni 2018. Styreleder og ett styremedlem må da signere denne innenfor fristen som er 29.juni 2018. Signering gjøres elektronisk i portalen.
  • Den nye personopplysningsloven vil også påvirke styrets plikter og roller internt. Her vil vi i løpet av kort tid komme med en veileder for hva dere må tenke på, gjøre, og forholde dere til ihht ny lov.
  • BONORDs jurist Amanda Skogsøy vil kunne bistå boligselskap med spørsmål knyttet til den nye loven utover veilederen, som vil bli distribuert til alle våre kunder på portalen. Hennes kontaktinfo er as@bonord.no og telefon 481 01 367.  
  • GDPR blir et av temaene på årets Styrekonferanse.
  • Datatilsynet er utpekt som tilsynsmyndighet. På deres nettsider www.datatilsynet.no kan dere lese mer om den nye loven.
     

Har du spørsmål i forbindelse med databehandleravtalen, så er det bare å ta kontakt med din forvaltningskonsulent.

TBBL Svein Dalsbø004_100x152.jpg
Svein Dalsbø
Adm.direktør
BONORDDel |