Avatar

BONORDskolen invterer til kurs

Styrearbeid og økonomistyring i boligselskaper - med fokus på budsjett, planlegging og vedlikehold

Hvordan skal vi bo billigst og enklest mulig, samtidig som vi passer på verdiene våre? 

Styrearbeid i boligselskaper omfavner alt fra vaktmesterjobber til vaffelsteking og økonomistyring. BONORDskolen har som målsetning å bidra til å gjøre styrehverdagen lettere for våre boligselskaper. Vi setter dermed nå opp nytt kurs med fokus på styrearbeid og økonomistyring.

KURSINNHOLD
Kurset er todelt. Første del tar for seg noen styrets oppgaver og vil gi deg en god forståelse av styrets arbeid med tips til den daglige driften.

I del to går vi inn på den økonomiske styringen av boligselskapet. Her fokuserer vi på styrets ansvar til forsvarlig økonomisk drift, på kort og lang sikt, samt viktigheten av vedlikehold. I denne sammenheng vil budsjett som styringsverktøy bli gjennomgått, hvor vi legger vekt på verdien av forutsigbarhet – både for borettslaget og eierne.

Ønsker du å få skikk på ditt boligselskap? Vi bidrar med verktøyene dere trenger!

HVOR OG NÅR

Tromsø
Tid: Onsdag 10. oktober kl. 17.30 - 20.00
Sted: Scandic Grand Hotell 

Påmeldingsfrist: Mandag 8. oktober. Kursavgift: kr.900,- (faktureres boligselskapet).


 

Harstad
Tid: Torsdag 25. oktober kl. 17.30-20.00
Sted: Thon Hotell Harstad
Påmeldingsfrist: Fredag 19. oktober. Kursavgift: kr.900,- (faktureres boligselskapet).

AVLYST
 

FOREDRAGSHOLDERE
Tine Strømsnes og Vegard Antonsen, som begge er forvaltningskonsulenter og siviløkonomer.

Har du spørsmål kan de rettes direkte til Tine Strømsnes på ts@bonord.no eller telefon 77 50 53 32.

Velkommen til kurs!
 Del |