Logo BONORD_500x170

Driftsstans portaler på grunn av oppgradering

På grunn av systemoppdatering av våre portaltjenester vil disse ikke være tilgjengelig før mot slutten av helgen.

Jobben vil starte fredag 21.12.2018. kl 20:00.

Portaler, Bli medlem, Min side, vil bli tatt ned kl 20:00, og være nede i ca 48 timer.Del |