Gå til hovedinnhold
4. desember 2020 Bonord mener Nyheter

En tid for takknemlighet

■■■ En av de beste tradisjonene i forbindelse med jula, er at vi tar oss tid til å vise omsorg og takknemlighet overfor hverandre. Knapt noen gang har denne tradisjonen vært viktigere enn i annerledesåret 2020, der koronapandemien har snudd opp-ned på hverdagen vår. Selv i vår landsdel har mange mistet noen av sine nærmeste. Mange har selv blitt direkte rammet av viruset. Mange har blitt indirekte rammet, gjennom å oppleve ­permitteringer eller oppsigelser, og har derfor fått smake den vonde erfaringen av arbeidsledighet.

Samtidig som at mange fortjener omsorg, er det også mange som fortjener takk: Alle som har tatt «en ekstra meter kjærlighet»; som har holdt avstand, opptrådt ansvarlig og gjort tiltak for å hindre spredning av viruset. Alle som har tatt i et ekstra tak, som har jobbet ekstra og har bidratt utover det man forvente for å hjelpe nabolag, lokalsamfunn eller bedriften der de jobber. Alle som har vist vilje og evne til å gjøre ting annerledes enn hva man er vant til, når smittevernhensyn har hindret oss fra å møtes slik vi har vært vant til. BONORD er blant dem som har vært tvunget til å endre rutinene. Vi har all grunn til å uttrykke takknemlighet til medlemmer og kunder, som både har vist forståelse og evne til omstilling.

■■■ BONORD har i mange sammenhenger kritisert kommunene – særlig Tromsø kommune – for manglende evner som tilrettelegger for eiendomsutvikling. Den kritikken står fast, og jeg kan love at BONORD fortsatt skal være ei vaktbikkje på vegne av våre medlemmer, og på vegne av alle dem som fortsatt ikke har kommet seg inn i boligmarkedet. Samtidig er det viktig å gi honnør for det myndighetene gjør bra. Det står virkelig respekt av den innsatsen kommunene har bidratt med i ­forbindelse med pandemien. Dette inkluderer evnen til å informere, og å yte rask, korrekt og troverdig informasjon. Det inkluderer viljen til samarbeid, både med bedriftene og med myndigheter på andre ­forvaltningsnivåer. Og ikke minst har vi sett evne til å yte konkret hjelp til dem som er direkte rammet.

I dag er det fristende å uttrykke et nyttårsønske om at kommunene tar med seg disse erfaringene, og overfører de imponerende rutinene sine til andre deler av egen virksomhet.

I dag er det fristende å uttrykke et nyttårsønske om at kommunene tar med seg disse erfaringene, og overfører de imponerende rutinene sine til andre deler av egen virksomhet.

■■■ Veldig mange deler av arbeidslivet har blitt hardt rammet av korona­situasjonen. I BONORD har vi vært veldig heldig. Ingen av våre ansatte har blitt syke, og virksomheten vår har heller ikke blitt rammet på samme måte som andre deler av næringslivet. Eiendomsutvikling og forvaltning er virksomheter som er langsiktige, og de er dermed ikke like sårbare for konjunktursvingninger som andre sektorer og bransjer.

Det hadde kledd oss veldig dårlig om vi skulle slå oss til ro med eget hell, og om vi bare skulle tenke på oss selv og vårt. Vi erkjenner at det følger et stort ansvar med posisjonen vår: Bedrifter som gjør det bra, må bruke dette på en måte som kan bidra ­positivt til resten av samfunnet. Derfor ansetter vi nå flere ­medarbeidere, mens mange andre er tvunget til å redusere antall ansatte. Vi er blitt enda mer bevisst på å gjøre innkjøp i et lokalt næringsliv som har «blødd» i løpet av annerledesåret, og vi øker engasjementet vårt som bidragsyter, sponsor og samarbeidspartner for frivilligheten – breddeidretten og kulturen.

■■■ Annerledesåret 2020 har vært smertefullt for veldig mange av oss, men det har også vært lærerikt. Vi har lært at vi alle betyr noe, at vi alle er viktig og at vi alle kan være forbilder. I BONORD har vi latt oss inspirere av alle de enkeltmenneskene som har gjort en enorm forskjell i sine miljøer og i sine lokalsamfunn. Vi har stilt spørsmålet om hva vi selv kan gjøre, i vår hverdag og vår virksomhet, som best mulig kan bidra til helheten – og til at vi kan etterleve mottoet de aller yngste av oss har klart å formulere: #altblirbra!

Jeg håper at også du kan la deg inspirere. Kan noen av de julegavene du fortsatt ikke har kjøpt, kjøpes hos lokale aktører? Kan dine valg bidra positivt til lokalsamfunnet?

Og til slutt – nesten som det viktigste av alt: Vis omsorg til dem som trenger det. Vis takknemlighet til dem som fortjener det.

Ha en riktig god julefeiring!

Flere artikler