Gå til hovedinnhold
20. mars 2020 Bonord mener

Dager etter denne

Vi er inne i en helt spesiell tid. Alle er vi på et eller annet vis berørt av tiltakene som er satt i verk for å begrense utbredelsen av Korona-viruset. For mange er dette en ekstra krevende tid.

Administrerende direktør Kurt Figenshau.

■■■ I helsevesenet er denne perioden spesielt kritisk. Som alltid må de ansatte der stå i frontlinjen når de aller sykeste av oss trenger behandling og intensiv pleie. Det er grunn til å være ekstra stolte av alle våre helsearbeidere, og av vårt fantastiske offentlige helsesystem, som tilbyr den best tilgjengelige pleie til alle – uansett lommebok. Det er i kriser som denne vi virkelig kan være takknemlige for å være en del av velferdsstaten Norge. Et land som er handlekraftig, og i stand til å bistå med tiltak for å avhjelpe og kompensere kriser for sine innbyggere i en ekstraordinær situasjon.

Også vi i BONORD har satt krisestab, både av hensyn til våre ansatte, våre kunder og våre medlemmer. De aller fleste av våre ansatte jobber fra hjemmekontor, og administrasjonen vår er i hovedsak stengt for alle besøkende. Kun de som er nødt til å undertegne dokumenter i forbindelse med salg eller kjøp av bolig, får slippe inn i en tilrettelagt sone av kontoret.

■■■ For våre boligselskap er det viktig å legge best mulig til rette for at eventuell smitte ikke sprer seg via fellesareal. Hyppig vask og nedspriting av gelendre, lysbrytere, dørhåndtak, heisknapper og andre steder som berøres av flere i løpet av en dag er viktig. Les HMS-rådgiver Stein Furulund sine viktige råd.

Sammen med NBBL jobber vi for å se hva slags tiltak som er nødvendig nå og i tiden framover. I første omgang anbefaler vi alle om å utsette generalforsamlinger og større møter til etter påske. Informasjon om eventuelle nye regler med betydning for vår virksomhet, vil kunngjøres på vår webside. Det er viktig at spesielt styremedlemmer i boligselskap holder seg godt orientert.

Det kommer nye tider når viruset er under kontroll og verden kan gjenoppta en ny form for normalitet

Aldri tidligere har vi hatt denne typen tiltak i fredstid. Det er naturlig å bli redd. Likevel er det samtidig viktig å holde hodet klart og beholde realitetsorienteringen. Hvis vi følger de rådene som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet gir, så blir vi å komme oss gjennom dette også. Det kommer dager etter denne, og det kommer nye tider når viruset er under kontroll og verden kan gjenoppta en ny form for normalitet.

Jeg skriver ny form fordi vi allerede vet at de erfaringene vi gjør oss nå, både som enkeltpersoner og som samfunn, vil få konsekvenser. Denne verdensomspennende pandemien vil med all sannsynlighet få konsekvenser vi ikke engang aner konturene av i dag.

■■■ Det å tørre å se framover er derfor kanskje spesielt viktig nå. For den enkelte handler det om å planlegge hvor og hvordan vi skal leve livet vårt og håndtere egen økonomi. For BONORD handler det om å være bevisst på de trusler og de muligheter som vi kan få servert. I januar i år var BONORD på en av verdens største teknologimesser i Las Vegas, både for å finne ut hva slags nye trender som er på gang, og for å teste ut om tankene og strategiene vi selv har gir gjenklang i det ekspertene ser vil komme. Vi fikk bekreftet at mye av det vi ønsker å prøve på er riktig, og fikk masse innspill som vi vil nyttiggjøre oss av. Ikke minst i forbindelse med de mange nybyggprosjektene vi har satt i gang.

■■■ Verden består av smarte mennesker det går an å samarbeide med. Spesielt i denne tiden ser vi hvor viktig det er å få lære av andres kunnskap og erfaringer. Vi kan ikke og skal ikke finne opp alt «kruttet» selv.

Flere artikler