Gå til hovedinnhold
13. september 2020 Beboer Bonord mener Medlem

Den viktige dugnaden

Resten av samfunnet kan med fordel lære av kulturen i borettslagene, skriver direktør Kurt Figenschau.

Som samfunn står vi overfor noen oppgaver som bare kan løses i fellesskap - i en gammel dugnadstradisjon.

Mange forbinder det å bo i borettslag med at det arrangeres dugnad. Det er vi i Bonord stolte av, fordi vi er stolte av at vi er så mange som liker å ta ansvar for hverandre. Dugnader er et effektivt limstoff i et velfungerende bomiljø. Her blir du kjent med nye naboer, og du får en anledning til å vedlikeholde kontakten med flokken som omgir deg. Dugnader bidrar til tryggheten i, kunnskapen om og kjennskapen til eget bomiljø. Dugnad er ofte avgjørende for å kunne gjøre et skikkelig løft og gi en ny start til et område som har vært forsømt lenge.

Det er derfor vi i Bonord nå tydelig inviterer politikere og andre utbyggere til dugnad! En felles dugnad for å tilby boliger til flere grupper enn det vi klarer i dag! Det er et alvorlig problem for Nord-Norges største by at det nesten bare er veletablerte 50-åringer som har råd til å kjøpe seg bolig her.

KJØPEKRAFTINDEKSEN TIL NBBL viser at den typiske førstegangskjøperen i Tromsø kun har råd til å kjøpe 6,7 prosent av de leilighetene som ligger ute for salg! For 10 år siden var denne andelen nesten 25 prosent. For å løse dette trenger vi modige og engasjerte politikere som skjønner at mange av samfunnets utfordringer er knyttet til bolig, og at om vi sørger for å løse dette, så løser vi også underliggende utfordringer.

Bonord er allerede i gang. Vi har valgt å gjøre om 100 utleieboliger i Tromsø til borettslag og selger disse til godt under snittprisen. I tillegg jobber vi med spennende nybygg i både Kroken og Hamna, som skal gi flere en inngangsbillett til boligmarkedet.

Dugnader er et effektivt limstoff i et ­velfungerende bomiljø. Her blir du kjent med nye naboer, og du får en anledning til ­vedlikeholde kontakten med flokken som omgir deg.

Bonord ønsker å ta ansvar i utvidet forstand. Nå under den nasjonale dugnaden som pandemien krever av oss, har vi valgt å ikke permittere noen av våre ansatte, men holdt hjulene i gang fra hjemmekontor. For at den enkelte skal kunne ta gode valg både for sin arbeidsplass, seg selv og sin familie, har vi gått så langt som å vedta at halvparten av arbeidsdagene heretter kan løses fra hjemmekontor. Vi har også bestemt at vi skal gjøre det vi kan for å bidra til fortsatt vekst og utvikling. For eksempel ansetter vi denne høsten seks nye medarbeidere.

HVER FEMTE BOLIG i Norge er bygd av et boligbyggelag. Det gir oss en unik mulighet i forhold til det grønne skiftet. Ingen kjenner boligmassen sin så godt som et boligbyggelag, og Bonord jobber kontinuerlig for å stimulere til oppgradering av eksisterende boligmasse, slik at boligene vi forvalter er så miljøvennlige som overhodet mulig. På sikt blir dette lønnsomt på så mange plan, og blir en del av vår felles dugnad for klimaet.

Fortsatt å delta i dugnader, på alle samfunnets arenaer! Det er noe av det viktigste vi kan gjøre for hverandre.

Flere artikler