Gå til hovedinnhold

Tvert imot: Fortetting er stadig vekk viktigste førende prinsipp. Næringsaktivitet skal primært etableres der næringsaktivitet finnes fra før av. I prinsippet skal det ikke bygges noe på Kvaløya sør for Eidkjosen eller nord for Slettaelva. Og på fastlandet skal det ikke bygges sør for Solligården eller nord for Kroken, selv om gjeldende arealplan tillater bygging til Movik.

De fleste vet at sjømatnæringen er utpekt som vår viktigste framtidsnæring. Hvor skal nye aktører i sjømatnæringen etablere seg, om ikke på yttersiden av Kvaløya? I handelsparken på Langnes?

FRA VISJON TIL POLITIKK

Redusert behov for trafikk er vesentlig for å kunne få gjennomført et «grønt skifte». Men det er ikke gitt at en firkantet holdning bidrar til dette.

Husker du ASKO? For få år siden ble deres virksomhet flyttet fra Tromsø sentrum og til Ramfjord. På den måten ble store deler av tungtrafikken fjernet fra sentrum. Med tanke på miljømessig bærekraft har denne flyttingen vært en suksess, men denne suksessen ville altså være i strid med de prinsippene som nå er staket opp i kommuneplanen.

Husker du IKEA? Nå ble ikke dette prosjektet realisert, men valg av lokalisering er likevel godt egnet som eksempel. I stedet for å plassere en slik anslått «publikumsmagnet» i ytterkant av sentrum, ble den til høylytt jubel klappet inn et sted der trafikken fra før av er som tettest – på Langnes – med lange stillegående bilkøer som forventet konsekvens. Med tanke på miljømessig bærekraft ville denne etableringen vært en fiasko, men den ville likevel vært i tråd med prinsippene som nå er staket opp i kommuneplanen.

Se flere artikler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier. Du kan lese mer om dette under våre personvernerklæring. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

z