Gå til hovedinnhold
7. juni 2020 Fag og forvaltning Forvaltning Nyheter

Inviterer til innovasjonsklynge

Spesielt innen områdene klima og miljø, produktivitet og digitalisering ser BONORD at bygge- og eiendomsbransjen kan ha felles utfordringer de må løse i årene som kommer. Nå inviterer de til innovasjonsklyngen «Proptech Arctic».

Bygge- og eiendomsbransjen står foran en omstilling til å kunne ta i bruk flere digitale løsninger, redusere klimaavtrykket i hver fase av prosjektene og også øke ­lønnsomheten ved å ta i bruk smarte løsninger. Illustrasjonsfoto her fra den pågående renoveringen av Krokelva borettslag.

BONORD ønsker å etablere Proptech Arctic som en direkte avlegger av Proptech Innovation, som er nøyaktig samme initiativ som BOB (Bergen og Omegn Boligbyggelag) tok for 18 måneder siden. Proptech Innovation ser at de dekker et behov, og deler raust av sine statutter og erfaringer for å hjelpe en tilsvarende klynge i nord på bena. Det handler om å modernisere måten vi tenker, ­planlegger, bygger og drifter boliger og eiendom på.

Anders Daniel Brekke er CCO i Proptech ­Innovation.

– Vi er rett og slett kraftig inspirert av det de har fått til i BOB, og ser helt klar at næringen her nord vil ha mye å hente på samarbeid. Både direkte seg imellom, og med våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Målet vårt er å bidra til å skape den arenaen som gir både bygg- og anleggsbransjen og eiendomsbransjen mulighet til å jobbe sammen for å finne løsninger på områder hvor vi alle trenger å forbedre og utvikle oss. Vi skal kunne dele tanker, ideer og ­erfaringer. Utenom det skal vi selvsagt ­konkurrere om kundene på vanlig vis, sier adm. direktør Kurt Figenschau i BONORD.

Mer innovasjon fra klynge

Forskning viser at det kommer mer innovasjon ut fra klyngesamarbeid enn når bedriftene sitter hver for seg og forsøker å finne opp kruttet alene.

BOB har nå lært hvilke kjøreregler som bør være på plass for et slikt klyngesamarbeid, de følger maler og anmodninger fra Innovasjon Norge på prosessen. Proptech Innovation er stiftet som en forening hvor alle deltakere har medbestemmelse. På stiftelsesmøtet samlet de 16 bedrifter og institusjoner, nå er antallet medlemmer økt til over 80. Det viser seg at Proptech Innovation er interessant ikke bare for de som er i bygg- og anleggsbransjen eller eiendoms­bransjen, men også for alle som er leverandører inn til disse bransjene.

– Samtidig er det helt avgjørende å knytte til seg høgskoler, universitet og relevante forsknings­miljø, sier Anders Daniel Brekke. Han er leder av forretningsutvikling i BOB, og nå også nestleder i Proptech Innovation som for øvrig har ansatt egen og ekstern daglig leder.

– Den største motforestillingen deltakerne kom inn med var frykten for å dele – satt opp mot «hva kan vi få ut av dette». Det er en vanskelig øvelse å skulle se lenger enn seg selv og sine behov. Men der har vi modnet veldig. I starten brukte vi eksempel fra sjømatnæringen for å forklare mulighetene: Tidligere var ingen oppdrettsselskap særlig interessert i å samarbeide i frykt for å miste egne konkurransefortrinn. Men så avdekket de at de alle slet med felles problemer – for eksempel lakselus som alene forårsaket et årlig tap for næringen på flere ­milliarder kroner. Når sjømatnæringen samlet kunne dele ­forskning, erfaringer og metoder de hadde utviklet for å få bukt med problemene, gjorde de raskt store felles fremskritt, forklarer Brekke.

Nødvendig omstilling

Det er grovt forenklet den samme dynamikken de er ute etter med sin egen innovasjonsklynge:

– Når vi ser til bransjer der digitaliseringen og teknologiske driverne har rammet for lenge siden, så ser vi hvordan de har vært nødt til å omstille seg for å kunne delta i utviklingen. Finansnæringen og mediebransjen er blant de som er kommet lengst. Vår bransje er per definisjon digitalt underutviklet og vi har store oppgaver foran oss for å bedre både økonomisk og miljømessig bærekraft, sier Brekke.

86 prosent av deltakerne i mediaklyngen, som Proptech Innovation henter inspirasjon fra, har gjennom klyngedeltakelsen utviklet innovasjon. Før lå dette tallet på mellom 20 og 40 prosent. Mediaklyngen oppnår mer offentlig finansiering av sin innovasjon, og prosjektene har ført til mange nye arbeidsplasser.

Allerede er tre konkrete prosjekt kommet ut av Proptech Innovation:

– Vi nærmer oss for eksempel en prototype på en måleverktøy for bærekraft i både nye og eksisterende bygg. Ellers er har vi to andre ­prosjekter i gang som handler om å kunne ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens.

BONORD ønsker å ­invitere alle ­tilknyttet bygg- og eiendoms­bransjen, til å ­samarbeide om ­innovasjon. Illustrasjons­foto her fra den ­pågående ­renoveringen av ­Krokelva borettslag.

Alle velkommen

Bransjeeksklusivitet er forbudt, hele poenget med klyngen er at ulike bedrifter i samme bransje skal få en arena til samarbeid for å løse utfordringer som alle sliter med.

– Ingen skal dele bedriftshemmeligheter. Vårt motto er å dele når man kan og konkurrere når man må. Vi har hatt noen aktører som ønsker å være med, men som stiller krav om å være alene innen sitt felt. Men det strider mot verdi­grunnlaget vårt. Alle er hjertelig velkommen til å delta, vi i BOB er svært fornøyd med at også boligbyggelaget BATE har blitt med, sier Brekke.

Koronanedstengingen gjør at stiftelsen av Proptech Arctic ikke ble mulig når før ­sommeren, men en klar ambisjon er at aktører innen bransjen vil få invitasjon til et informasjons- og stiftelsesmøte innen året er omme.

Flere artikler