Gå til hovedinnhold
Inspirasjon Reportasje

Historiske Trondenes

HVA:

Hvis du har ledig tid i Harstad, bør du unne deg et besøk
til ­Trondenes historiske senter. Senteret ble innviet i 1997
og er en del av Sør-Troms museum, og som et sentralt og
naturlig midtpunkt rager ­Trondenes kirke med sin egen
historie helt tilbake til ca 1200-1450 e. kr.

HVORFOR:

Et besøk i disse historiske omgivelsene, og hovedutstillingen «Med kors og sverd gjennom 1000 år» vil gi deg en forståelse av den nordnorske historien fra vikingtid og middelalder, og Nord-Norges og Hålogalands plass i denne historien. Du blir klokere av et besøk på Trondenes!

HVOR:

Trondenes ligger sentrumsnært – bare tre små kilometer fra Harstad sentrum.

HVORDAN:

Trondeneshalvøya er i seg selv et historisk sted. Her finner du Trondenes kirke, du finner museet og som en integrert del av museet inngår også Trondenes middel­aldergård; et rekonstruert gårds­anlegg fra rundt år 1200, basert på historien slik den er kjent gjennom arkeologiske utgravinger og ­skriftlige kilder. Du finner også en kafe i tilknytning til Trondenes historiske senter, og denne kan også bestilles av grupper utenfor den ordinære åpningstiden.

NÅR:

Trondenes historiske senter er åpent hele året, og uansett når du besøker Trondenes vil det gi deg et stort utbytte. Men kanskje er sommer­halvåret den beste tiden for et besøk, med en vandring langs den skiltede kultur- og naturstien til Altevågen, der det fortsatt finnes spor av nausttufter og gravsteder fra vikingtiden.

Flere artikler