Gå til hovedinnhold
6. desember 2021 Medlem Medlem og partner Nyheter

Åtte ganger flere juniormedlemmer på et halvt år

20. mai i år ble det gratis å være Bonord-medlem for alle mellom 0 og 20 år. Antallet innmeldinger av juniorer har økt med 840 prosent sammenliknet med samme tidsrom i fjor.

Bård Fredheim er direktør for kundekontakt, marked og forretningsutvikling i Bonord. Etter at medlemskapet i Bonord ble gratis for alle under 20 år, har det kommet et lite ras av nye juniormedlemmer.

Etter at generalforsamlingen i Bonord vedtok at alle juniorer skal få være medlem gratis, og dermed kan få opp mot 20 års ansiennitet før de må begynne å betale medlemskapet selv, har innmeldingene haglet.

– I «normalåret» 2020 fikk vi 60 nye junior­medlemmer mellom mai og november. I år har vi fått inn 504 nye ­junior­medlemmer i samme periode, opplyser Bård Fredheim, direktør for kundekontakt, marked og forretningsutvikling i Bonord.

Kun andelsavgift

Tidligere har medlemskapet for juniorer kostet 100 kroner hvert år, i motsetning til medlemsavgiften for voksne som er på 300 kroner året.

– Når du melder inn et nytt medlem i Bonord koster det 300 kroner for en andel i boligbyggelaget, uansett alder. Deretter er medlemskapet nå gratis for alle under 20 år, forklarer Fredheim.

For de under 18 som har vært medlem i Bonord før generalforsamlings­datoen 20. mai 2021, gjelder den årlige medlems­avgiften ut dette året. Fra og med 1.  januar 2022 vil Bonord stoppe å innkreve medlems­avgif til og med fylte 20 år.

Jevn økning

Medlemstallet i boligbyggelaget øker jevnt og trutt. I fjor var det en total netto økning på 715 nye medlemmer. Av disse var i ­underkant av 10 prosent junior­medlemskap. I år er det ventet at juniormedlemskapene kommer til å utgjøre minst 50 prosent av alle nye medlemmer. Antallet nye medlemmer til og med november var 1379.

Totalt er det nå 24.615 medlemmer i Bonord, og de er i all hovedsak fordelt på Tromsø, Harstad og Hammerfest, men det finnes medlemmer utenom disse byene også.

De siste årene har flere medlems­organisasjoner som driver etter samvirke­modellen, fått en fin økning i antall medlemmer. Akkumulert for boligbygge­lagene i hele Norge er antallet medlemmer nesten doblet de siste ti årene, mens antallet boligbyggelag er halvert som følge av fusjoner. I 1999 var det rundt 600.000 medlemmer, fordelt på i alt 99 bolig­byggelag i hele Norge. I fjor var dette tallet steget til 1.134.970, mens antallet bolig­byggelag nå er 41.

Obs på rabatter

Den viktigste medlemsfordelen i Bonord er selvsagt forkjøpsretten og ­ansienniteten når du skal inn på boligmarkedet. Som Bonord-medlem kan den med lengst ansiennitet/medlemskap ta boliger på forkjøpsrett, ikke bare i Bonords eget område, men i de største byene i hele landet. Bonord samarbeider med en rekke andre borettslag som gjør dette mulig. Usbl i Oslo, BOB i Bergen og Tobb i Trondheim, for å nevne noen.

– I tillegg har våre medlemmer en rekke medlemsfordeler i form av bonuser og rabatter hos både lokale og nasjonale partnere som Bonord har avtale med. Det gjør at du kan «tjene inn» årsavgiften på et øyeblikk om du er bevisst på å bruke disse avtalene. De som er bevisst på å bruke våre ulike partnere kan fort spare en anselig slump med penger på dette, påpeker ­Fredheim.

Perfekt gave til nyfødte

– Mange velger å gi Bonord-medlemskap i gave til nyfødte. Når de en vakker dag kommer i etableringsfasen, har de en ekstra fordel på vei inn i boligmarkedet, forteller Fredheim.

Mange andre boligbyggelag i landet har den samme ordningen, slik at det om 20 år kanskje blir temmelig normalt at ungdom har solid ansiennitet når de skal kjøpe sin første leilighet.

Flere artikler