Gå til hovedinnhold
9. juni 2021 Fag og forvaltning Forvaltning

Et utfordrende men solid år

BONORD har nå nesten 250 millioner kroner på bok, og har i pandemiåret vokst med 23 ansatte. Dette var noen av nyhetene som generalforsamlingen fikk ta del i.

Generalforsamlingen i BONORD ble i år avholdt fysisk igjen. Denne gang i panora­masalen på Ishavshotellet i Tromsø. Her styreleder Pål Wilhelmsen som teller stemmer.

– Vi har investert i ansatte og kompetanse blant ansatte for å ruste oss bedre for fremtiden, forklarte styreleder Pål Wilhelmsen og administrerende direktør Kurt Figenschau som tok generalforsamlingen gjennom nøkkeltall og sentrale nyheter fra både fjoråret og i år. Ni stemmeberettigede medlemmer deltok på generalforsamlingen som i år ble arrangert fysisk i panoramasalen ved Scandic Ishavshotel.

De overordnede strategiske målene fram til 2025 er lagt. Bonord skal levere kundeservice i verdensklasse, skal tenke grønt i alt selskapet gjør – og har mål om å vokse med 20 prosent. Sistnevnte har ført til en omorganisering og restrukturering av selskapet som allerede er i ferd med å gi effekt. Administrative inntekter og inntekt fra eiendomsmegling har økt. I tillegg er tre boligprosjekt overlevert i Harstad, hvilket har ført til at et anselig antall millioner har tikket inn på konto.

Fra 2019 til 2020 har inntektene til ­konsernet økt fra 83 millioner til 233 millioner. Over­skuddet gikk opp fra 11 til 71 millioner. Boligbygge­laget som konsern har dermed en egenkapital på nærmere 250 millioner kroner.

Kurt Figenschau tok blant annet generalforsamlingen gjennom BONORDs første klimaregnskap. BONORD har en strategi som forplikter til å tenke grønt i alt boligbyggelaget gjør.

Bonord består av i alt 13 datter- og datter­datterselskap. Hvert nye boligprosjekt utgjør som hovedregel et eget selskap.

– Vi har jevnlig møter med ordførerne i både Tromsø, Harstad og Hammerfest, blant annet for å avklare tomter og mulige prosjekter, opplyser Figenschau. Samtidig er det å ta vare på eksisterende boligmasse like viktig for boligbyggelaget, som i 2020 forvaltet rundt 13.000 boenheter og hadde i alt 23.472 medlemmer.

– Så er vi er en annerledes utbygger som er svært bevisst på vårt samfunnsansvar. Vi skal ivareta kunder og bomiljø gjennom hele livsløp, ikke bare i utbyggingsfasen. For eksempel har vi nylig gitt 25.000 kvadrat av den tomta vi har kjøpt og skal bygge ut i Hamna, tilbake til kommunen som grøntareal. Jeg tror ikke det er mange andre utbyggere som frivillig ville gjort det, sier Figenschau.

Flere artikler