Gå til hovedinnhold
Reportasje

Praktisk praktbygg

HVA

Harstad kirke, her prydet i vakre høstfarger, ble vigslet av biskop Alf Wiig den 3. august 1958. Kirken er en av de aller første arbeidskirkene som ble bygget i Norge. Den inneholder både menighetssal, kjøkken og kirkestue. Inngangen til menighetssalen er i det høyreiste tårnet, mens hovedinngangen til selve kirken med sine 500 sitteplasser er på vestsiden. Kirken er oppført i betong og har vernestatus.

HVORFOR

Harstad kirke er tegnet av den landskjente arkitekten Jan Inge Hovig (1922-1977).  Hovig har også stått for utformingen av de liturgiske møblene i kirka. Utformingen er enkel, med kraftfulle former og linjer. Altertavlen er spesiell i sin trekantform, og er malt av Alex Revold. Maleriet er todelt og viser øverst Jesus som holder Bergprekenen, og nederst misjonæren Hans Egede som taler for mennesker på Grønland. Egede ble født i 1686, like ved der Harstad kirke står i dag. En statue av Egede, utført av kunstneren Nic Schiøll, står på en liten høyde utenfor hovedinngangen. I tillegg har kirka to glassmalerier laget av Jardar Lunde. Et står bakerst i kirkeskipet og skal uttrykke «Guds syvfoldige nåde», mens det andre står på nordsiden av koret og viser treenigheten.

HVOR

Harstad kirke ligger sentralt ­plassert noen få hundre meter vest for Harstad sentrum, like ved Harstad stadion. Det spesielle kirketårnet er et godt synlig landemerke i byen. Harstad kirke ligger på historisk grunn; fogd Jens Hind oppførte i 1650 et administrasjonsbygg på dette stedet.

HVORDAN

Da Harstad kirke endelig ble reist hadde byen hatt planer om å bygge kirke i 50 år! ­Trondenes kirke hadde i mellomtiden fungert som soknekirke for byen, og men denne var under restaurering i perioden 1939 til 1950 fungerte Harstad Indremisjons hus, Bethel, som soknekirke. Harstad ble skilt ut som eget prestegjeld fra Trondenes 1. juli 1954. I 1953 ble Sigurd Bjørhovde ansatt som utførende arkitekt og var i gang med detaljtegninger basert på utkast som arkitekt Harald Sund hadde laget i 1927. Men oppdraget ble til slutt gitt videre til Hovig, som jo har satt solide arkitektoniske preg på både Tromsø og Narvik. Entreprenør for kirka var ­Kristian Strøm, som i en lang periode var den ­dominerende entreprenøren i byen. Han var i tillegg en ivrig kirkegjenger og det sies at han bygde kirka til selvkost.

NÅR

Kirka er åpen for guidet ­omvisning etter avtale hele året. I tillegg er her gudstjenester på søndager, og ellers ulike andre kirkelige arrangement. Her holdes også konserter, kulturarrangement, kurs og undervisning

Flere artikler