Gå til hovedinnhold
19. juli 2022 Nyheter

Bonord lanserer Dele

Det grønne skiftet er her nå, og som et ledd i vår strategi for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling har Bonord utviklet konseptet Dele.

Hva er Dele?

Dele er i starten delingsbiler på el, og etter hvert elsykler, som Bonordmedlemmer kan leie til svært fordelaktige priser. Konseptet skal i tillegg til Tromsø også lanseres i Hammerfest og Harstad. Som driftspartner har vi fått med oss en av Skandinavias største aktører for mobilitet, Move About, til å levere og drifte løsningen. Dette gjør at du som medlem i tillegg også kan bruke appen i andre byer hvor Move About er representert med delingsbiler og sykler.

Dele er et konsept og en plattform Bonord vil bruke til å utvikle og lansere flere delingstjenester i de kommende år.

Nå ved lansering er det fire biler som er utplassert i Tromsø. To ved Havneterminalen i sentrum av Tromsø og to i Kroken, ved Krokelva borettslag.

Hvorfor?

Bonord er opptatt av å ta vår del av ansvaret i forbindelse med det grønne skiftet. Vi tror at vi kun kan oppnå Parismålene nasjonalt og internasjonalt om alle tar sin del av jobben. Biler er i dag en del av utfordringen. En normal bil benyttes kun i 28 minutter i løpet av et døgn. Hvis vi kan lage et godt tilbud til våre medlemmer for delingsbiler, vil dette kunne bidra til at en del velger bort bil nummer to, og at flere boligprosjekter kan realiseres med færre bilplasser. Dette vil i tillegg kunne være gunstig for å få ned prisen på innstegsenhetene for bl.a. førstegangsetablererne.

Vi ønsker å ta et samfunnsansvar, og vi er inne i et grønt skifte, som alle er klar over. Det betyr at alle må bidra for å nå klimamålene som er satt, og der ønsker vi å vise vei.

Magnus Johnsen, ansvarlig for tjenesten Dele hos Bonord

Hvordan fungerer det?

Du laster ned appen fra Move About, og registrerer deg. Her er det viktig at du husker å registrere at du er Bonordmedlem. Dette gjøres under feltet kampanjekode ved å registrere Bonord+ditt medlemsnummer. Kun på denne måten oppnår du Bonords gunstige priser. Som Bonordmedlem får du gratis medlemskategorien Move More som normalt koster kr. 99,- per måned i to år.

Med appen kan du booke bil og hente den fra våre første to stasjoner i Tromsø. Bilen hentes og leveres på samme sted. Målet er etter hvert at vi skal ha delingskjøretøy i alle bydeler hvor vi er representert.

Hva koster det?

Dele starter med en introduksjonspris på kun kr. 119,- på dagtid (0800-1600) og kr. 99,- på kveld (1600-0800). Gratis medlemskap i kategorien Move More gir deg i tillegg de beste prisene på kjøretøy.

Bonord håper du som medlem finner dette interessant og velger å benytte denne tjenesten. Fremover vil det i tillegg knyttes til flere produkter, og vi ser frem til å lansere flere ting på Dele for deg som vårt medlem!

 

 

Flere artikler