Gå til hovedinnhold

Stein Furulund har vært en av to kvalitetsledere som har sørget for at Bonord i vår ble ­sertifisert både etter ISO 9001 og ISO 14001.

Fag og forvaltning Forvaltning Nyheter

Bonord med to kvalitetsstempel

Etter en omfattende prosess, som har pågått siden i fjor høst og involvert hele organisasjonen på alle nivå, er Bonord nå sertifisert med ISO 9001 og ISO 14001. To solide kvalitetsstempel som først og fremst er en garanti både for boligbyggelagets medlemmer, kunder og ansatte om at Bonord holder det de lover.

– Jeg er positivt overrasket over det store engasjementet våre ansatte har vist i denne prosessen. Både jeg og Kjell Magnar Lekang, som begge har vært kvalitets­ledere for prosessen, har fått lære veldig mye om Bonord som vi ikke visste fra før. Rett og slett fordi vi har fått dykke inn i absolutt hele organisasjonen, forteller Stein Furulund, som til daglig er teamleder for tekniske tjenester i Bonord.

ISO 9001 er nemlig et ledelsessystem som gjør at Bonord styrer, planlegger og drifter i henhold til standarder. For at disse standardene kan lages må alle rollene og oppgavene som organisasjonen har, og alle tjenester som leveres, kartlegges. Slik har Furulund fått innblikk i eiendoms­meglerens hverdag, i kunderådgiverens, økonomikonsulentens og så videre.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Til nå er det utstedt mer enn 1,1 millioner slike sertifikat til bedrifter i 184 land. Standarden baserer seg på sju prinsipper for kvalitets­ledelse: Kundefokus, Lederskap, Menneskers engasjement, Prosess­tankegang, Forbedring, Bevisbasert beslutningstaking og Relasjonsledelse.

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, og brukes i minst 167 land over hele verden. Den hjelper bedrifter til å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Kunnskap om hele organisasjonen

– Vi har måttet sette oss inn i ulike arbeidsprosesser fra A til Å – på et litt overordnet nivå. Dette er verdifullt av flere årsaker. For det første får vi en standard som definerer Bonords måte å løse ting på, enten kunden sitter i Hammerfest, Harstad eller Tromsø. I tillegg vil nyansatte ha stort utbytte av den jobben vi har gjort nå i opplærings­sammenheng.

Furulund forteller at det var litt sunn skepsis til prosessen i starten, men etter hvert som flere medarbeidere fikk ­forståelsen av hvilke verktøy Bonord ville sitte igjen med etterpå, har de ansatte vist et stort engasjement.

I mars var Bonord gjennom en prøvesertifisering og fikk da tilbakemelding om ting som ennå ikke var helt på plass. Det er selskapet Compendia som har bistått Bonord med sertifiseringen.

I mai gikk de gjennom den endelige sertifiseringen og fikk melding om at de var ferdig og godkjent i juni.

– I hele dette arbeidet har ledelsen vært godt involvert, og alt er på mange vis initiert fra styre og ledelse som en del av strategiprosessen vi har hatt gående.

Et ledelsessystem

Bonord har nå et web-basert ledelsessystem hvor det aller meste av prosedyrer er beskrevet, her ligger instrukser, jobb-­beskrivelser, arbeidsreglement, personalhåndbok og avvikshåndteringsskjema blant annet. Alt som en organisasjon på Bonords størrelse skal ha god kontroll på.

– Vi er faktisk det første boligbyggelaget i Nord-Norge – og det andre i hele Norge som blir ISO 9001-sertifisert, så dette er stort for oss!

Når det gjelder miljøstandarden ISO 14001 er dette den høyeste ­standarden innen miljø du kan oppnå. Denne ­standarden gir Bonord verktøy for å måle og undersøke sin egen ytelse i klima­sammenheng når det gjelder nybygg, ­renovering og på en rekke andre områder.

– ISO 140001 gir oss rett og slett verktøy for å kunne måle hvor vidt vi blir bedre eller dårligere på utvalgte områder.

Mer forutsigbar – høyere kvalitet

– Det store utbyttet og fordelen for kunder og medlemmer etter en sertifisering, er at nå må vi gjøre ting og levere tjenester på samme måte hver gang – uavhengig av hvem vi er eller hvor vi har kontor. ISO 9001 har egentlig bare kundefokus. Det har hjulpet oss til å se hva kunden forventer og økt kvaliteten på tjenestene vi leverer. Målet hele veien er at vi ønsker å kunne levere en høyere og jevnere kvalitet, få mer fornøyde kunder, og ikke minst jobbe mer effektivt og lønnsomt, sier kvalitetslederen.

Han sier tiden vil vise hvor merkbare resultatene av disse ISO-prosessene blir.

– Dette er en del av det vi skal styre etter framover, og vi vil kunne måle hva dette gir oss av merverdi. Når vi gjør ting ­riktigere og får bedre kvalitet på det vi leverer kundene, kommer det også en økonomisk gevinst. Ved å ha systemer som gjør at du ­minimerer antall feil får du også større inntjening, forklarer Furulund.

Så er det også slik at en ISO-standard ikke bare er et sertifikat som skal på veggen, men en pågående prosess herfra og ut.

– Sertifiseringen stiller strenge krav til at vi følger opp. Vi får et helt årshjul med aktiviteter som skal sørge for at vi fortsetter å oppfylle kriteriene, kan overvåke målene og foreta korrigeringer. Sånn sett vil det bli enda enklere for alle å titte oss i kortene. Et av målene våre er at vi skal være en transparent organisasjon, og klarer vi å følge standarden kan vi rett og slett enkelt dokumentere at vi har alt på stell, sier Stein Furulund.

Flere artikler