Gå til hovedinnhold
5. mai 2022 Allmøte

Dette er løsningen på Tromsøs utfordring

Svein Erik Pettersen i Kroken bydelsråd mener en godt gjennomført utbygging i Movika vil løse Tromsøs viktigste utfordring.

Svein Erik Pettersen i Kroken bydelsråd mener en videreutvikling av bydeler som Kroken, med utvidelse til Movika, vil løse flere utfordringer – både prispresset og kravet om klimavennlig utbygging.

– Den aller største utfordringen vi står overfor, er jo at førstegangsetablerere ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Problemet er stort nok i seg selv, men skaper i tillegg mange negative ringvirkninger som krever at det blir gjort flere grep, påpeker han.

Kan avlaste presset

Tromsø er ikke alene om å ha et krevende boligmarked. Men Tromsø skiller seg ut med særlig høye priser – og ved å mangle alternativer som andre storbyer kan gripe til.

– Jeg har deltatt på boligkonferanser der jeg har hørt hvordan storbyene på Østlandet har løst sine utfordringer i et samspill med sine nabokommuner. Man har kunnet bygge boliger i distriktskommuner der prispresset er lavere, og ved hjelp av jernbane har man tilrettelagt for miljøvennlig dagpendling, sier han, og erkjenner at Tromsø på grunn av de lange avstandene til nabokommunene ikke har de samme mulighetene for dagpendling.

Tone Marie Myklevoll i byutviklingskomiteen, er tydelig på ambisjonen om å gjøre Tromsø til en nullutslippsby, men insisterer på at dette ikke betyr at all fremtidig utbygging bare skal skje på ett sted – som i sentrum.

– Men området Kroken/Movika kan langt på vei løse utfordringene på samme måte, fordi prispresset her er lavere enn i sentrum, og fordi reiseavstanden inn til sentrum på ingen måte er uakseptabel, mener han.

Han kjøper ikke motforestillingene om at miljøhensyn taler imot boligutvikling av dette området.

Ikke miljøversting

– Det er ikke så mange år siden Movika var utpekt som et av de viktigste utbyggingsområdene for OL-anlegg. Dessuten tror jeg de fleste av oss er enig i at tiden er forbi der boligutvikling bare handlet om å sette opp boligblokker. Bevisstheten om gode nærmiljøtilbud er blitt sterkere, og dette vil i seg selv redusere transportbehovet, mener han, og peker dessuten det åpenbare:

– Kroken er definert som «knutepunkt» i strategien til Tenk Tromsø, som har et overordnet mål om å redusere transportbehovet..

Tone Marie Myklevoll, som leder Byutviklingskomiteen i Tromsø kommune, er enig i at de kommunale miljøambisjonene ikke nødvendigvis skal fungere som hinder for å utvikle distrikter og bydeler.

– I Tromsø har vi en ambisjon om å bli nullutslippsby og om å redusere trafikken. Dette betyr at vi ikke kan tillate bygging overalt, men det er ikke det samme som at vi bare skal bygge på ett sted – som i sentrum, påpeker hun.

Flere artikler