Gå til hovedinnhold
6. april 2022 Bonord mener Nyheter

Endringer og balansegang

■■■ Bonord har de siste årene gjennomgått enorme endringer. Først fusjonerte boligbyggelagene i Tromsø, Harstad og Hammerfest. Senere har vi opprettet mange nye selskaper og ansatt dyktige medarbeidere inn i disse datterselskapene for å kunne bidra til gode faglige og økonomiske resultater. Og – ikke minst – har vi jobbet med bedriftskulturen, for å styrke lagfølelsen, og sikre at vi skal fremstå som ETT Bonord. Det finnes både juridiske og forretningsmessige grunner til de grepene vi har gjort. Men de viktigste er disse: Bonord skal fremstå med større tyngde i den konkurransen vi befinner oss i. Og vi skal drive forretning uten å påføre risiko for våre eiere (medlemmene) eller våre kunder (boretts­lagene).

■■■ Bonord betyr mye for mange. Mange har meninger om oss. Vi skal innfri mange ­forventninger, og mange av disse ­forventningene er ofte i strid med hverandre. Akkurat dette tror jeg de fleste under­vurderer. Bonord lever i en konkurranseutsatt virksomhet, og har selvsagt ingen fordeler sammenliknet med andre utbyggere. Likevel forventer mange, også politikere, at Bonord skal ta et ekstra stort ansvar for helhetstenkningen i de bydelene der vi engasjerer oss, fordi dette er en viktig del av arven vår fra den tiden da boligbyggelagene opererte i et strengt regulert marked. Bonord lever i en kommersiell virkelighet, der vi må tjene penger. De periodene vi er dyktig nok til å levere gode overskudd, vil noen hevde at vi er «kynisk og overkommersiell». Og i de periodene der vi er uheldige og må levere «røde» tall, vil noen mene at vi er amatører som ikke vet hva vi driver med. Bonord har medlemmer som forventer at vi skal være et sentralt verktøy for verdistigning av boligene deres, og fungere som et vern mot fortetting og inngrep som kan svekke verdiutviklingen. Samtidig har Bonord unge medlemmer som har vært medlemmer hele sitt liv, men som sliter med å komme seg inn i markedet og som har behov for at en aktør som Bonord kan bidra til at det blir bygget mer – også i områder der det er bygget fra før. Bonord har medlemmer som egentlig ikke ønsker at vi skal drive med så mye annet enn å levere forvaltningstjenester til borettslagene, med så høy kvalitet og så lav pris som mulig. Samtidig lever Bonord med forventninger om at vi også skal være mye mer: En aktør som bidrar til en samfunnsutvikling som sikrer trygge og gode boliger og bomiljøer – til alle. Bonord har medlemmer som forventer at vi som selskap skal være en garantist for harmoniske bomiljøer uten støy og uro. Samtidig forventes det at Bonord skal være en sentral aktør i arbeidet med å motvirke utenforskap og til å bidra til integrering, også av mennesker som i utgangspunktet har «lav boevne» og som derfor trenger hjelp for å bli en del av felleskapet.

■■■ For alle som har sin arbeidsplass i Bonord, er de høye og motstridende forventningene enormt krevende. Men de er også inspirerende! For oss nytter det ikke å bare være god til én ting, eller å lykkes på et fåtall av suksessfaktorer. Vi må alle gjøre helhetsvurderinger og veie ulike hensyn opp mot hverandre. For Bonord ble også 2021 et vellykket år, både målt opp mot det vi utførte av arbeid og ut fra de resultatene vi sitter igjen med. Dette betyr at vi har lyktes med de vanskelige balanse­gangene. Dette gir ingen garantier for fremtiden, men det skaper inspirasjon – og inspirasjon skal aldri undervurderes.

Vi skal innfri mange forventninger, og mange av disse forventningene er ofte i strid med hverandre. Akkurat dette tror jeg de fleste undervurderer.

Kurt Figenschau

Flere artikler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier. Du kan lese mer om dette under våre personvernerklæring. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.