Gå til hovedinnhold
25. april 2022 Allmøte

Fritidstilbudene ender med svarteper

Dårlig gjennomførte utbyggingsprosjekter ender opp som et økonomiske svarteperspill, der fritidstilbudene til slutt blir taper.

Fagleder Erling Solvang har kunnet ta i bruk gamle lokaler – som den nedlagte svømmehallen – til å skape aktivitet på Stakkevollan.

– De fleste utbyggingsprosjektene planlegges veldig godt, og når prosjektene befinner seg i planleggingsfasen er de fleste veldig bevisste på hvilke funksjoner de ulike bydelene har behov for å få dekket. Det er i sluttfasen utfordringene oppstår; når pengesekken begynner å tømmes og man må gå flere runder for å se hvilke nedskaleringer man kan gjøre for å komme i havn så nært det opprinnelige budsjettet som mulig, forklarer Benjamin Arvola Notkevich.

Benjamin Arvola Notkevich påpeker at de fleste bydelene sliter med mangel på bydelshus som kan fungere som møtesteder for aktivitet og økt bolyst, og som også kan være arena for tilbud som også kan fungere forebyggende.

Sparing gir økte kostnader

Inntil senhøsten 2021 satt han som politisk leder i Oppvekst- og utdanningsutvalget i Tromsø kommune, og han bruker gjerne byggingen av Rødtindhallen på Kvaløysletta som et ferskt eksempel på et gjentakende problem.

– De fleste ønskede bydelsfunksjonene var på plass i de opprinnelige planene for denne hallen, som bydelshus og arealer for fritidsklubb, men det meste ble «kuttet» og «spart» da budsjettet skulle balanseres, sier han.

Selv om selve Rødtindhallen isolert ble billigere på denne måten, er det ingen grunn til å tro at samfunnet har spart noe som helst på å kutte disse funksjonene. Behovet vil fortsatt være det samme. Å bygge et frittstående og selvstendig bydelshus i en ferdig utbygd bydel, har vist seg tilnærmet umulig – både på grunn av mangel på tomtegrunn og fordi det ikke finnes noen som vil påta seg å finansiere en slik bygging. Fritidsaktiviteter blir taperen i dette spillet, og dette gjelder ikke bare fritidsaktiviteter for ungdom.

Mangel på bydelshus

– I Tromsø har vi mange bydeler som lider under mangelen på bydelshus som kan fungere som naturlige samlingspunkter. Hamna er på størrelse med en nordnorsk by, men har ikke noe slikt hus, og det samme kan sies om andre store bydeler, påpeker han.

Erling Solvang, som er fagleder fritid i Tromsø kommune, følger Notkevich på at mangelen på lokaler ofte er det viktigste hinderet for å få etablert gode fritidstilbud ute i bydelene.

– Selv om lokalene alene aldri vil være nok for å sikre et attraktivt tilbud, er det lokalene som er den første faktoren som må på plass. Dette gjelder særlig for oss som driver med fritidsklubber. Vi er veldig kostbare, for virksomheten vår krever mye plass, påpeker han.

Flere artikler