Gå til hovedinnhold
20. mai 2022 Allmøte Nyheter

Globale hendelser får lokale konsekvenser

Pandemi og krig i Ukraina har gitt folk i Nord-Norge en sjokk-innføring i konsekvensene av globalisering.

Mohammad Ali Miri mener urolige tider fører til frykt blant folk, som i mindre grad søker ut for å møtes. Han merket dette ved pandemien og han har merket dette etter at krigen i Ukraina startet.

– Alle merket jo konsekvensen av pandemien, men særlig gjaldt dette de små og intime serveringsstedene som måtte forholde seg til «enmeteren» og «tometeren» på sine små arealer, like konsekvent som alle andre. De større plassene klarte seg litt bedre, oppsummerer salgsdirektør Robin Berntsen i Mack.

Salgsdirektør Robin Berntsen i Mack har merket økte priser på alt av råvarer, og beklager at det til slutt er sluttforbrukeren som får sluttregninga for endringene i den globale økonomien

Frykter for frykten

Innehaver Mohammad Ali Miri på bydelsrestauranten «La Speranza» på Håpet var blant dem som ble rammet av alle de begrensningene pandemien satte, og han merket særlig en konsekvens blant gjestene som han frykter kan bli mer varig.

– Når dramatiske ting skjer ute i verden, blir folk gjerne engstelige. De kvier seg for å gå ut og treffes, og holder seg heller hjemme for seg selv sammen med sine aller nærmeste, forklarer han.

Kanskje burde det være motsatt: At man søkte sammen i dramatiske tider, men Miri tror ikke frykten har gitt seg ennå. Tvert imot tror han at frykten for koronasmitte har flyttet seg til å gjelde andre områder: Frykten for økte renter, dårligere privatøkonomi og økte priser.

Krigsfrykt og prispress

– Vi fikk ganske raskt merke konsekvensene av krigen i Ukraina, og det vil vi vel fortsatt gjøre i lang tid fremover. Hos oss opplevde vi fort at råvareprisene steg voldsomt, forteller han, og illustrerer med prisen på ytrefilet.

– Jeg husker da vi betalte 95 kroner kiloet for ytrefileten. I dag er prisen mellom 370- og 400 kroner, og dette fører jo til at vi blir nødt til å gjøre noe med egne priser, bemerker han.

Robin Berntsen forteller at også Mack har merket at krigen har gjort noe med den globale økonomien. Selv om Ukraina først og fremst er kjent som en eksportør av hvete, har priseksplosjonen spredt seg til langt flere varer enn det som produseres i det krigsherjede landet.

– Vi ser jo at prisene øker på tilnærmet alle råvarer – ikke minst for drivstoff som er viktig i varedistribusjonen. I første omfang fører økte råvarepriser til dårligere marginer for vår del, men til slutt får jo dette konsekvenser for sluttforbrukeren, påpeker han.

– Er det grunn til engstelse for egen del?

– Nei, selv er jeg positiv med tanke på oss selv, insisterer Miri om «La Speranza», som har funnet et fotfeste i sitt lokale marked.

– Men jeg er ikke optimist på vegne av dem som befinner seg i oppstartsfasen. De tror jeg får det veldig tøft, advarer han.

Flere artikler