Gå til hovedinnhold
3. mai 2022 Allmøte

Kritisk fase for frivilligheten

I «Frivillighetens år» 2022 befinner frivilligheten seg i en mer kritisk fase enn noensinne.

Organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms og Finnmark idrettskrets er bekymret for utviklingen i frivilligheten. Idretten har opplevd et merkbart frafall etter pandemi og nedstengning.

– Jeg håper markeringen av «Frivillighetens år» kan bidra til å skape et løft og en styrket oppmerksomhet på hvor viktig frivilligheten er for samfunnet vårt, for helt ærlig er jeg bekymret, sier organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms og Finnmark idrettskrets.

Frafall av frivillige

Hun står med begge beina i en virkelighet som er ganske urovekkende: I løpet av tiden med pandemi har det totale medlemstallet i idretten falt kraftig. I Troms og Finnmark er nedgangen på betydelige 13 prosent.

– Den største tilbakegangen finner vi i de små idrettslagene i distriktene. Idrettslagene i byene er litt mer robuste, men også disse opplever tilbakegang. Og når medlemstallet faller, så handler ikke dette bare om at folk slutter å drive idrett for sin egen del. Vi mister også veldig mange av de frivillige – alle de som tar ansvar for å holde hjulene i gang som trenere, arrangører og i støttefunksjoner – alt det som samfunnet er helt avhengig av, påpeker hun.

I Hamna Idrettslag kjenner daglig leder Jørgen Hveding Andreassen seg igjen i både beskrivelse og bekymring.

– I Hamna føler vi et sterkt ansvar for å kunne bidra til fysisk aktivitet. Vi er den eneste bydelen hvor vi ikke har kommersielt treningssenter, og da blir frivilligheten viktig, mener daglig leder Jørgen Hveding Andreassen i Hamna IL.

– Vi er et idrettslag på rundt 500 medlemmer. Vi har mistet 100 medlemmer etter at pandemien førte til nedstengning. Selv om jeg ikke akkurat frykter for idrettslagets eksistens, så føler vi oss ganske sårbar, forteller han.

Pandemien, med permitteringer og oppsigelser, har ført til at privatøkonomi kan være en utfordring med tanke på å rekruttere nye medlemmer.

– Vi er oppmerksomme på dette, så når vi sender ut krav om aktivitetsavgift prøver vi samtidig å informere om hvilke ordninger som finnes for dem som ikke ser seg råd til å betale denne avgiften selv, sier han.

Trenger støtteordningene

Ofstad mener det er viktig å styrke støtteordningene – og å informere om hvilke ordninger som finnes.

– Dette er noe av det viktigste med at vi har idrettslagene som kan spille en aktiv rolle i nærmiljøene og som kan tilby et mangfoldig aktivitetstilbud: Økonomi skal ikke være et hinder for å kunne delta på aktiviteter. Jeg har ingenting imot treningssentre eller dem som velger å trene på kommersielle treningsstudioer, for jeg synes all form for trening er flott. Men det er idrettslagene som best kan sikre et aktivitetstilbud til alle – uavhengig av økonomi – og for at idrettslagene skal kunne spille rollen sin er de avhengig av å rekruttere frivillige, mener hun.

Jørgen Hveding Andreassen mener Hamna og Hamna IL befinner seg i en spesiell posisjon.

– Hamna er vel den eneste bydelen der det ikke finnes noe kommersielt treningssenter. Det finnes sikkert flere måter å se dette på, men vi i idrettslaget ser det slik at det gir oss et desto større ansvar for å kunne tilby gode muligheter for aktivitet til dem som bor i bydelen, sier han.

Flere artikler