Gå til hovedinnhold
3. mai 2022 Allmøte

Nødvendig å profesjonalisere idrettslagene

I fremtiden vil du neppe finne idrettslag uten heltidsansatte medarbeidere – som Jørgen Hveding Andreassen i Hamna IL.

Jørgen Hveding Andreassen er fulltidsansatt daglig leder i Hamna IL, og mener idrettslaget tjener på profesjonaliseringen.

– Jeg er ansatt i full stilling i idrettslaget, og selv om jeg ikke har hatt denne jobben så lenge, er jeg allerede blitt overbevist om at funksjonen min har vært viktig for å koordinere aktiviteten og systematisere de administrative rutinene, sier han.

Trygghet for frivillige

For mange idrettslag er det et stort steg å gå fra å være 100 prosent dugnadsdrevet i absolutt alle funksjoner, til å ansette folk på heltid. Samtidig har de idrettslagene som har tatt dette steget har erfart at dette har vært gunstig for klubbøkonomien, hvis idrettslaget er stort nok.

– Vi vil nok fortsatt ha et mylder av små idrettslag som kun drives på frivillighet også i fremtiden, men jeg tror Hamna Idrettslag er et ganske typisk eksempel på de idrettslagene vi vil komme til å se mer av, særlig i byene mener organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms og Finnmark idrettskrets.

Det handler ikke om å bli så profesjonell at man erstatter frivilligheten med fast ansatte medarbeidere. Snarere tvert imot: Behovet er stort for noen som kan yte nødvendig service til de frivillige.

– Ansvaret som frivillig i et idrettslag er stort, og dette kan virke avskrekkende for mange. Derfor er det viktig å kunne bidra med opplæring og støtte, sier Jørgen Hveding Andreassen, og forteller at Hamna IL har fått på plass rutiner der nye frivillige får hjelp den første tiden – til å «gå seg varm» i rollen sin.

– Jeg tror vi i fremtiden vil finne eksempler på at flere små idrettslag kan slå seg sammen, eller gå sammen om å profesjonalisere det administrative arbeidet, for å kunne gi de frivillige bedre oppfølging, mener organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms og Finnmark idrettskrets.

Tror på sammenslåinger

Det ønsker Sylvi Ofstad seg mer av.

– Selvsagt finnes det små idrettslag på små steder hvor det ikke vil være mulig å ansette egen daglig leder, men jeg håper og tror dette vil være unntakene, sier hun.

– Har vi for mange idrettslag?

– Det vet jeg ikke om vi kan si, men jeg tror vi kan finne mange eksempler på at flere små idrettslag kan slå seg sammen, eller gå sammen om det administrative. Det å følge opp de frivillige med hjelp, opplæring og kompetansebygging er uansett utrolig viktig – og i de fleste tilfeller trenger du en administrasjon for å få gode rutiner på dette, mener hun.

Flere artikler