Gå til hovedinnhold

Slik kan utsikten bli om du kjøper deg leilighet i de nye boligblokkene som skal bygges i Øvre Kroken. (ILLUSTRASJON: Bonord)

Fag og forvaltning

Ny milepæl passert i Øvre Kroken

Samtidig som Bonord har startet markedsføringen av det spennende boligprosjektet Øvre Kroken, er et nytt steg i den kommunale saksbehandlingen tatt. Rammene i den overordnede reguleringsplanen for de nye boligene er godkjent av politikerne, og lagt ut på høring.

– Det var et veldig positivt møte i kommune­styret i Koby den 2. juni sett med våre øyne. I nesten en hel time diskuterte ­politikerne vårt prosjekt, og det var til slutt bred politisk enighet om at vi kunne fortsette med den løsningen som vi hadde lagt fram, forteller Ole-Vidar Furnes, direktør for ­eiendomsutvikling i Bonord.

Byggeplanene for 470 boliger i Øvre Kroken er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Administrasjonen hadde innstilt på å avvise byggeprosjektet, med begrunnelse om at de bakerste blokkene var for høye. Men politikerne viste til andre eksempler i Tromsø hvor det er lagt til dels høye blokker inn mot markagrensa, uten at dette byr på problemer.

Flere av politikerne hadde innspill rundt detaljer i prosjektet. Disse har Furnes tatt med seg tilbake til Bonord, for å se om noen av dem kan etterkommes. For eksempel gjelder dette solforhold på en lekeplass i området.

– Vi har store planer vedrørende felles­areal og -tjenester i denne bydelen. For eksempel får vi en ordning med bildeling, i tillegg er det allerede er svært gode bussforbindelser med ekspressbuss til og fra Breivika-området, sier prosjektsjef Morten Mo Vik.

Om alt går som planlagt kan regulerings­planen være ferdig behandlet i løpet av kommende høst. Når alt er på plass kan Bonord så åpne for salgsstart av Øvre Kroken. De som vil lese mer kan gå inn på: www.ovrekroken.no

Flere artikler