Gå til hovedinnhold

Bonords kunder – styrelederne i de boligselskapene Bonord forvalter – er langt mer fornøyd med Bonord enn hva rådgiverne trodde på forhånd. Her er direktør Kurt Figenschau foran generalforsamlingen tidligere i år, et forum som samlet flere av de som har svart på undersøkelsen.

Fag og forvaltning Forvaltning Nyheter

Oppsiktsvekkende hyggelig måling

80 prosent av styrelederne i borettslagene svarer at de har et godt inntrykk av Bonord, og 85 prosent svarer at de totalt sett er fornøyd med Bonord som forretningsfører.

Dette er noen av konklusjonene i en kundeundersøkelse Respons Analyse har utført for Bonord. Målgruppen for undersøkelsen var styreledere i boligselskaper Bonord forvalter, og undersøkelsen ble gjennomført i mars og april som en webbasert spørreskjemaundersøkelse.

Områder å jobbe med

Det er første gang Bonord gjennomfører en så omfattende måling av tilfredshet blant egne kunder.

– Overordet må vi jo si at konklusjonene i undersøkelsen er veldig gledelig – og nesten litt overveldende. Vi scorer høyt på service og kompetanse, og vi anses for å være pålitelig. Dette er veldig fint å få bekreftet. Men undersøkelsen er også nyttig fordi grunnlagsmaterialet viser at det finnes noen forskjeller som viser hva vi kan jobbe med for å bli enda bedre, sier ­viseadministrerende direktør Kim Nordli.

Viseadministrerende direktør Kim Nordli mener kundeunder­søkelsen gir trygg­­het, og tydelige svar på hvordan Bonord kan bli bedre.

Viseadministrerende direktør Kim Nordli mener kundeunder­søkelsen gir trygg­­het, og tydelige svar på hvordan Bonord kan bli bedre.Forventninger og holdninger er litt annerledes hos styreledere i store borettslag, sammenliknet med dem som sitter med ansvar for små selskaper. Og de som er ferske i rollen sin, har litt andre holdninger enn dem som er mer rutinerte som styreledere.

– Alder spiller også inn. De yngste har helt andre forventninger til informasjonsflyt og valg av kommunikasjonskanaler enn de eldste, og det å finne gode løsninger for alle disse gruppene er viktig for oss i arbeidet for å bli enda bedre, mener Nordli.

Overgikk forventningene

Noen av funnene i undersøkelsen gir grunn til å heve øyenbrynet. Som dette: Før Respons Analyse gjennomførte undersøkelsen blant kundene, ble de ansatte i Bonord spurt om hva de trodde kundene ville svare. Uten unntak har kundene vist en mer positiv holdning enn hva de Bonord-ansatte på forhånd trodde de ville gjøre – og med stor margin.

– Jeg synes jo selv dette er interessant, om ikke annet så på et kuriøst plan. Er våre rådgivere beskjedne og konservative i sine anslag, preges de av lav kollektiv selvtillit, eller er det andre grunner til at de under­vurderer kundenes tilfredshet, spør Nordli.

Den kollektive selvtilliten bør i alle fall kunne justeres opp etter kunde­undersøkelsen…

Flere artikler