Gå til hovedinnhold
3. oktober 2022 Fag og forvaltning Forvaltning Nyheter

Tilbyr trygghet og oversikt

Med «Bonord-vaktmesteren» får boligselskap tilgang til vaktmester og ikke minst full oversikt over når og hvordan ulike oppdrag blir utført. I tillegg kan tjenesten hjelpe styrene med systematisk oppfølging av lovpålagte oppgaver.

Bonord-vaktmesteren er en tjeneste levert av Habil Forvaltning, som er et datterselskap i Bonord-konsernet. Fra venstre forvaltningssjef Alf K. Arntzen, salgsleder Lars-Tore Sørensen, driftsleder Roy Giæver Olsen og daglig leder Hans Arne Broks.

– Bonord har alltid hatt vaktmestere, men ikke på denne måten. Tradisjonelt sett har borettslagene ansatt vaktmester i hel- eller deltidsstilling. De har da blitt sittende med arbeidsgiveransvar og litt dårlig kontroll på hva vaktmesteren brukte tiden sin på. Med vaktmester-løsningen fra Bonord, sikrer du deg full kontroll med alt som blir gjort, og kontinuerlig tilgang på vaktmester også ved ferie- og sykefravær. Vi har alltid to eller flere vaktmestere opplært på enhver eiendom, slik at vi sikrer kontinuitet og sidemannskontroll, forklarer Hans Arne Broks. Han er ansvarlig for «Bonord-vaktmesteren» i og med at han også er daglig leder for Bonords datterselskap, Habil Forvaltning. Det er Habil som drifter vaktmestertjenesten.

– Jeg har nylig tatt over som daglig leder etter Alf (Arntzen red. anm), slik at han får bruke mer av sin lange erfaring på å hjelpe kundene våre direkte, istedenfor å drive med administrasjon.

Tilpasset boligselskap

Staben i Habil Forvaltning har lang erfaring i å forvalte eiendom, og har nå sørget for å tilpasse sine tjenester ut fra det de vet at styrene i boligselskap har av behov og lovkrav.

– Styret i et boligselskap har stort ansvar, og styremedlemmer risikerer i verste fall straff om lovpålagte oppgaver ikke blir ivaretatt. Dette betyr for eksempel at styrene hele tiden må påse at rømningsveier ikke er blokkert, at det jevnlig føres kontroll med bygningsmasse, varslingsanlegg, sprinkleranlegg og så videre. Vi kan gjennomføre jevnlige tilsynsrunder, og vi dokumenterer alt vi gjør i kommunikasjons­systemet vårt som heter Properly. Her blir det også liggende lagret, slik at nye styrer enkelt får kontroll med når ting sist ble gjort. Ingenting ligger i tilfeldige e-poster, forklarer driftsleder Roy Giæver Olsen.

Han sier at de er innom de fleste boligselskap ukentlig, og foretar tilsyn eller gjør forefallende oppdrag. Andre borettslag er så store at de krever daglige besøk, mens hos andre igjen er de sjeldnere, som hver 14. dag. Alt tilpasses ut fra kundens behov.

Driftsleder Roy Giæver Olsen ved en av vaktmesterbilene.

Fornøyd så langt

Svenn A. Nielsen som er styreleder i Varden borettslag forteller at de byttet til «Bonord-vaktmesteren» i sommer.

– Uten å si et vondt ord om de vi hadde før, så ser jeg allerede nå at vi har fått mye bedre kontroll og oversikt. Properly-appen fungerer genialt. Går jeg tur en kveld og ser noe, kan jeg ta bilde og melde det inn som avvik. Allerede neste dag får jeg beskjed om hvordan de tar tak i det, og når de er ferdige blir saken «grønn». Tjenesten er kanskje litt dyrere enn den vi hadde før, men gjennom appen har vi mye større kontroll på tidsbruken. Fra de forrige fikk vi bare ekstra regning som en overraskelse hvis de hadde brukt flere enn de faste timene. Her ser vi hele tiden hvor mye tid som går med, og du kan lett melde inn om du er fornøyd eller misfornøyd med det som er gjort. Det er generelt veldig lett å kommunisere med Habil, sier Nielsen.

For tiden holder Habil på å etablere seg i Harstad og Hammerfest.

– Målet vårt innen det kommende året er å ha Bonord-vaktmesteren operativ overalt der Bonord er, sier Broks.

En profesjonell part

Habil kan også tilby bistand på flere områder enn rene vaktmester-oppdrag.

– Vi kan forenkle hverdagen til styret gjennom profesjonell rådgiving, og bidra til strukturert oppfølging av deres ansvarsområder dersom styret ønsker det, sier Broks.

Det er ikke bare etablerte borettslag og sameier som vil ha nytte av «Bonord-vaktmesteren».

– Helt nybygde boligselskap kan være sårbare for klausuler i garantiordningen, som gjør at de uten å vite det kan miste garantien. Når det gjelder tilsyn og vedlike­hold er det viktig å begynne arbeidet fra den dagen man flytter inn, sier Giæver Olsen.

I dag har Habil ni ansatte som både driver med eiendomsforvaltning og -­oppfølging. I tillegg har de innleide ressurser som de støtter seg på, siden vaktmestrene ikke kan utføre jobber som krever fagbrev, for eksempel innen elektrofaget. Habil ­Forvaltning bruker kun samarbeidspartnere de har kjent over år, og som de vet de kan stole på.

– Akkurat nå gikk det en alarm om at noen sitter fast i en heis på en eiendom vi forvalter. Vi har sendt egne folk til stedet, og har samarbeidsavtale med et heisfirma som kommer raskt fordi de vet at vi er en stor premissgiver i markedet, sier Broks.

Alle vaktmesteroppdrag i boligselskap går via et styre. Dette for å sikre at alt arbeid kommer inn i dokumentasjonssystemet.

– Men om vi møter beboere på rundene våre som trenger hjelp til å skru inn en lyspære eller andre bagateller, så gjør vi jo det. Vår oppgave er å ivareta andelseiernes egeninteresse for et ryddig og godt vedlike­holdt borettslag. Slik kan vi øke trivselen og engasjement hos den enkelte beboer, og ivareta verdiene på eiendommen. Bonord-vaktmesteren skal rett og slett bidra til å gjøre borettslaget til en god plass å bo, og til å holde det attraktivt i markedet, sier Hans Arne Broks.

 


Eksempel på arbeidsoppgaver

 • For en Bonord-vaktmester er følgende oppgaver vanlige:
 • Basisoppgaver (rydde, fjerne søppel, skifte lyspære, spyling/rengjøring, etc)
 • Jevnlig kontroll/tilsyn av bygninger
 • Tilsyn/avlesning av sprinkleranlegg (pålagt egenkontroll)
 • Kontroll brannanlegg, egenkontroll
 • Tilsyn/kontroll av f.eks brannstiger, rømningsutstyr, etc.
 • Lekeplasskontroll
 • Årlig risikovurdering
 • Brannøvelse
 • Legionella kontroll, sende prøver til analyse
 • Demontere eller montere innredning og møbler.
 • Fjerne eller sette opp lettvegger (ikke søknadspliktig arbeid).
 • Reparere eller bygge terrasse, levegg, etc.
 • Male/beise og reparere overflater (gulv, vegg, tak).

Flere artikler