Gå til hovedinnhold
20. mai 2022 Allmøte

Trenger satsing på uteliv i nærmiljøene

Robin Berntsen og Mack mener «alt» taler til fordel for satsning på skjenkesteder i nærmiljøene.

Berntsen er salgsdirektør ved det tradisjonsrike bryggeriet, og begrunner påstanden sin med øvrige trender han ser i samfunnet.

– Som samfunn ønsker vi jo å vitalisere nærmiljøene og de områdene der folk bor. Vi ønsker å legge til rette for økt bolyst og trivsel, og i et overordnet klimaperspektiv ønsker vi å begrense behovet for transport. Da bør vi skape flere tilbud i nærheten av der folk bor, sier han.

Salgsdirektør Robin Berntsen i Mack mener samfunnsutviklingen taler for etableringer ute i bydeler og nærmiljøer – også for serveringssteder.

En viktig næringsutvikling

Som en del av Mack ønsker han gjerne å bidra med å legge til rette for slike etableringer, men understreker at verken Mack eller andre kan bidra uten at det finnes gründere som har det motet og den innsatsviljen som trengs for å skape tilbudene.

– Dette handler jo også om næringsutvikling, og om å skape tilbud som er genuine – ikke bare for en enkelt bydel, men også for hver enkelt by og for landsdelen. Fra jobben min ser jeg jo at kjedene er blitt mer dominerende, og at disse gjerne kjøper opp lokale aktører som holder til i sentrum. De aktørene som holder til utenfor den innerste sentrumskjernen er ikke like attraktive for oppkjøp. De utgjør egentlig ikke noen trussel mot sentrum som et viktig møtested, men representerer likevel noe særegent og originalt, påpeker han.

Han understreker at Norge og spesielt Nord-Norge ikke er kommet særlig langt i denne utviklingen.

– Trenden ser vi først og fremst i større byer, der hver enkelt bydel er på størrelse med hele Tromsø, men jeg håper og tror vi vil se noe liknende her oppe i nord, mener han.

– Penger kan ikke være drivkraft hvis du skal realisere drømmen om å åpne restaurant, mener Mohammad Ali Miri.

Kan ikke tenke på pengene

En av de gründerne som fremstår som et forbilde i Berntsens scenario, er Mohammed Ali Miri, som snart kan feire 20-årsjubileum med sin nærmiljørestaurant «La Speranza» i bydelen Håpet.

– I dag er jo denne restauranten en plass der alle slags mennesker på Håpet pleier å komme til, men det har tatt tid å skape tilbudet, og det har krevd veldig mye arbeid, erkjenner han.

– Hva er den viktigste erfaringen?

– At du som gründer ikke kan tenke på pengene som motivasjon for virksomheten. Jeg kunne tjent bedre hvis jeg jobbet like mye med noe annet. Men det er en stor glede å skape noe som skaper trivsel for veldig mange andre, mener han.

Flere artikler