Gå til hovedinnhold
21. juni 2022 Reportasje

Tyven med egen trapp

Finnmarks første og Nord-Norges femte sherpatrapp er under bygging ved Tyven i Hammerfest. Bonord er en av bidragsyterne for å sikre en tryggere ferdsel opp til det populære turmålet, og dermed også redusere slitasjen i naturen.

Det å ta pause og nyte utsikten underveis er viktig. I løpet av året kommer det opp en egen steinbenk i Tyven-trappa, sponset av Bonord. Fra venstre Fredrik Wedding, Katrine Erlandsen og Josephine Grinde Larsen fra Bonords kontor i Hammerfest. (ALLE FOTO: Marthe Nyvoll)

Også i Hammerfest er interessen for friluftsliv økende, og trimturen opp til Tyven er bare blitt enda mer populær etter at Hammerfest og omegn turlag i 2019 bygget en spektakulær dagsturhytte på toppen.

I fjor startet arbeidet med å bygge steintrapp langs den korteste og bratteste traseen opp til Tyven, som hadde en del løse stein som kunne gjøre ferden både opp og ned temmelig utfordrende. Turlaget har derfor kastet seg i gang med dette folkehelseprosjektet som de beregnet vil koste i underkant av fem millioner kroner. Går alt som planlagt vil sherpatrappa ferdigstilles i år. Traseen hvor det skal ­tilrettelegges med trapp, steinheller og gruslagt sti, er på totalt 2,5 kilometer.

Hammerfest og omegn turlag har bygget dagsturhytta på toppen av Tyven på dugnad.

Finnmarks første

Tyven-trappa blir Finnmarks første sherpatrapp og Nord-Norges femte. Det er tidligere bygget slike trapper opp til Keiservarden i Bodø, Fjellheisen i Tromsl, Reinebringen i Lofoten og til Verdens Ende i Lyngen. ­Trappene kalles sherpatrapper fordi de bygges av sherpaer fra Nepal, ansatt av det norske firmaet Stibyggjaren AS.

Tilgangen på egnet stein langs trappetraseen meget god, og ifølge Stibyggjaren bedre enn noen andre prosjekter de har gjennomført i Norge. Noe som bidrar til kortere byggetid og lavere kostnader til transport av stein.

Dagsturhytta sto ferdig i 2019, og utsikten herfra er i seg selv verdt hele turen.

På grunn av koronapandemien og innreiserestriksjoner startet ikke trappe­byggingen før i midten av september i fjor, og ble avsluttet en måned senere da vinteren banket på. De fire sherpaene bygde i løpet av denne tiden 220 av de beregnede 700 trinnene. Hver trinn veier mellom 200 og 500 kilo, og  trappa er cirka halvannen meter bred.

Innsatsen i fjor høst gjorde at den ene av de fire bratteste trappeseksjonene nesten er ferdig. Arbeidet fortsetter denne sommeren. Turlaget håper da at alle trappe­seksjonene, som totalt er beregnet til å være cirka en kilometer lang, vil bli ferdige.

Stolt sponsor

Så langt er det samlet inn over en million kroner til prosjektet fra lokale bedrifter, og Bonord er en av disse stolte ­sponsorene. Midlene fra Bonord skal brukes til å bygge en steinbenk i trappa, hvor det er mulig å hvile litt mens man nyter utsikten. I tillegg har Turlaget klart å skaffe 1,2 millioner kroner gjennom gaver fra Sparebanken Nord-Norge, Olav Thon-­stiftelsen og Nordenfjeldske Bykreditt. Selv bidrar Turlaget med en halv million kroner fra egne oppsparte midler og via dugnad, og jobber nå med å få siste del av ­finansieringen på plass gjennom Spillemidler og offentlige bidragsytere som blant annet Hammerfest kommune.

Turen opp til Tyven tilrettelegges med egen steintrapp i de bratteste partiene.

– Turlaget imponerer meg. Det er ikke tvil om at tiltakene de drar i gang både gir økt bolyst i Hammerfest, og bidrar til bedre folkehelse. Det at de på dugnad bygget dagsturhytta på toppen av Tyven, har gjort det enda mer attraktivt å ta turen opp, mener Fredrik Wedding som er stedlig leder ved Bonords Hammerfest-kontor.

Nylig tok han to av sine kollegaer ved kontoret med til topps, og forsikrer at det er en nydelig trimtur.

Flere artikler