Gå til hovedinnhold
25. april 2022 Allmøte

Unge er mobile og kvalitetsbevisste

Ungdom er ikke annerledes enn andre: De søker seg ut av egne nærmiljøer – og til de aktivitetene som gir dem de beste opplevelsene.

Ungdom søker utvikling, derfor er det så viktig at tilbudene for unge er av god kvalitet, påpeker fagleder Erling Solvang i Tromsø kommune.

– Det er lenge siden «et sted å være» var det eneste suksesskriteriet for et godt fritidstilbud for ungdom. I dag stilles det langt høyere krav til kvaliteten på de aktivitetene som tilbys, forklarer Erling Solvang.

Han er fagleder fritid i Tromsø kommune, og bruker gjerne sine egne erfaringer med arbeid innenfor lyd og lys som eksempler.

– Vi har levert tjenester til Buktafestivalen, for eksempel, og var helt sentral i gjennomføringen av vinterens Lysfestival. Dette er prestisjetunge og viktige arrangementer som det er stor stas å være med på, der kvaliteten er høy og der kravene som stilles også er tilsvarende høye. Det er altså her «lista er lagt» for fritidsklubbene: De som deltar, vil delta på noe som er skikkelig. Det er en vilje til deltakelse man ikke forbinder med 1980-tallets ungdomsklubber, påpeker han.

Ungdom fra miljøene rundt fritidsklubbene var viktige bidragsytere til vinterens lysfestival, og fikk delta på leveranser av høy kvalitet.

Tidenes mest mobile generasjon

Likheten mellom 1980-tallet og i dag, er en politisk og samfunnsmessig ambisjon om å etablere tilbud i bydelene. Den gang var motivasjonen å unngå at ungdom trakk inn til sentrum og lagde bråk, etter ferske erfaringer med opptøyer. I dag handler ambisjonen om å redusere behovet for transport og klimagassutslipp.

– Det er ikke vanskelig å støtte ambisjonen om å etablere gode tilbud i bydelene – også ut fra begrunnelsen om å redusere transportbehovet, sier Benjamin Arvola Notkevich, som likevel påpeker ei utfordring som tidligere politikere ikke hadde:

– Hvis ikke tilbudet er av høy kvalitet er det ingen som «tar i» på det, påpeker fagleder Erling Solvang.

– Dagens generasjon er den mest mobile gjennom alle tider. De fanger opp det som skjer, og beveger seg raskere enn noen generasjon før dem. Oppstår det noe spennende i Kroken, tar det ungdom fra Hamna «null tid» å fange opp dette og bevege seg dit, påpeker han.

De første ønskene er enkle

Folk sier ikke nødvendigvis det samme som folk gjør, og dette har Notkevich fått erfare i den tiden han som leder i Oppvekst- og utdanningsutvalget oppsøkte ungdom i ulike deler av Tromsø kommune.

Ungdom fra miljøene rundt fritidsklubbene var viktige bidragsytere til vinterens lysfestival, og fikk delta på leveranser av høy kvalitet.

– Jeg spurte hva jeg som politiker kunne bidra med. Jeg vet at utfordringene er sammensatte, men de svarene jeg fikk handlet som oftest om de helt enkle tingene. Som for eksempel å sørge for å få bygget en benk – fordi det var så kjedelig å måtte STÅ og røyke…

Man kan gjerne le av eksemplet, men til og med Erling Solvang mener eksemplet også er en viktig påminnelse.

– De enkle tingene er fortsatt viktig. Det å ha et sted «å henge» regnes fortsatt som viktig – det er bare ikke nok i seg selv, påpeker han.

Flere artikler