Gå til hovedinnhold
4. februar 2023 Nyheter

Bonord lanserer leie-til-eie

Boligbyggelaget lanserer Tromsøs første boligprosjekt med leie-til-eie. Konseptet har Bonord kalt Boost, og skal benyttes på alle egne boligprosjekter fremover.

Satsningen er en av de største i Bonords historie, og konsernets styre har godkjent at inntil 100 millioner kroner kan benyttes til modeller for leie-til-eie og deleie, for å gi flere mulighet til å eie egen bolig.

Boligmarkedet i Norge er svært utfordrende for veldig mange mennesker. På samme tid er den norske boligmodellen basert på en forventning om at alle skal eie egen bolig. Dette er utfordrende og øker faren for at vi får et forskjellssamfunn med de som inne i boligmarkedet og de som står utenfor. Veldig ofte er det mangel på egenkapital og ikke betjeningsevne, som gjør at mange ikke får kjøpt bolig. Her ønsker vi som boligbyggelag å bistå og hjelpe denne gruppen inn i markedet, forteller Kurt Figenschau, administrerende direktør i Bonord.

Modeller med leie-til-eie er utprøvd i bl.a. byer som Oslo og Trondheim, men har tidligere ikke vært gjennomført i Tromsø. Figenschau forteller at dette er noe Bonord har jobbet med siden 2019, og noe av det første han grep fatt i da han startet i boligbyggelaget.

Jeg er stolt og veldig fornøyd med at vi i forbindelse med bydelsprosjektet Øvre Kroken endelig kan tilby denne løsningen. Vi har arbeidet lenge med dette. Da vi startet i 2019 var det veldig lite erfaring nasjonalt og regulatorisk rundt dette. Underveis har disse tingene falt mer på plass, og nå arbeider et nasjonalt utvalg med å skape felles retningslinjer for denne typen modeller. Her mener jeg boligbyggelagene i Norge har en enestående mulighet til å bidra for å hjelpe folk.
En unik kvalitet med Bonords nye konsept er at dette ikke kun er for førstegangsetablerere, men er åpen for alle grupper. Dette gjør at det er boliger i alle kategorier er tilgjengelig for de som kvalifiserer for løsningen.

-Vi har vurdert det slik at utfordringen med egenkapital gjelder alle aldersgrupper og livssituasjoner, og ønsker derfor å kunne gi dette tilbudet til alle, sier Figenschau.

Alle som søker om Boost må gjennom en normal kredittsjekk og vurdering av bank for å dokumentere betjeningsevne. Om man kvalifiserer inngås en avtale som varer inntil 5 år, hvor kjøper i perioden har mulighet til å bygge opp tilstrekkelig egenkapital gjennom sparing og verdiutvikling i boligen. I år 5 kan man så løse ut kjøpsopsjonen, og da til prisen man inngikk avtale om fem år tidligere. Man har da også mulighet til å kostnadsfritt gå fra avtalen, og boligbyggelaget overtar boligen.

Vi tror denne modellen vil kunne hjelpe mange inn i boligmarkedet, og håper at den vil bli tatt godt imot, avslutter administrerende direktør Figenschau i Bonord.

Bonord vil i løpet av kort tid også tilby konseptet i Harstad i prosjektet Byhagen.

Les mer om Bonord bolig-boost her

Se flere artikler