Gå til hovedinnhold

Endring av eierforhold i et borettslag.

Her finner du skjema for endring av eierforhold i borettslag.

Avtale om overføring av bolig til nærstående – Tilslutta eller frittstående borettslag

Avtale om overføring av bolig til nærstående – Tilslutta eller frittstående borettslag

Nåværende eier:(Påkrevd)
Evt. medeier:
Med henvisning til borettslagsloven § 4-12 samt borettslagets vedtekter ønsker jeg/vi å overføre denne borettslagsandelen(Påkrevd)
Ny eier:(Påkrevd)
Ny eier: 2
DD dot MM dot YYYY
Felleskostnaden betales av gammel eier til og med hele overtakelsesmåneden. Ny eier får faktura fra 1. den påfølgende måneden.
Grunnlaget for overføringen er: (sett kryss i en av boksene)(Påkrevd)
Attester som viser slektskap, vigselsattester og evt. bekreftelse på felles husstand de to siste årene må vedlegges.
Skal medlemskap i Bonord overføres samtidig?

Ved overføring/overdragelse vil det påløpe et eierskiftegebyr. Skjemaet må undertegnes av ektefelle/registrert partner dersom boligen tjener til felles bolig. Hvis flere eier andelen sammen må alle andelseierne undertegne oppdraget

Partene må selv sørge for oppgjør og evt. sletting av pant. Alle krav borettslaget må ha mot tidligere eier må ved privat oppgjør være innbetalt til Bonord frem til overtakelsesdato. Avregningsdato må være den 1 i måneden. Fellesutgifter/husleie o.a. må ikke innbetales i tidligere eiers navn etter avregningsdato.
Vi bekrefter å ha lest informasjonen vedlagt(Påkrevd)
Personvernerklæring
Max. file size: 200 MB.
Ved tilslutta borettslag må slektskap bekreftes. Her laster du opp bekreftelse på slektskap mellom partene.
Max. file size: 200 MB.
Jeg/vi erklærer med dette at ovennevnte opplysninger og dokumentasjon som følger saken som grunnlag for behandlingen er korrekte.
Max. file size: 200 MB.
Jeg/vi erklærer med dette at ovennevnte opplysninger og dokumentasjon som følger saken som grunnlag for behandlingen er korrekte.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier. Du kan lese mer om dette under våre personvernerklæring. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.