Gå til hovedinnhold

Vi booster deg inn i boligmarkedet!

Vi i Bonord vil at flest mulig skal få eie sin egen bolig!
Det første vi kan booste deg med er leie til eie!

Med Bonord inn i boligmarkedet

Bonord bolig-boost gir deg muligheten til å eie din egen bolig!

Mangler du egenkapital for å realisere boligdrømmen?

Gjennom Bonord Boost leie til eie kan du leie en bolig, spare opp egenkapital, for så å kjøpe den!

Vi vil at flere kan bli eiere av egen bolig. Derfor tilbyr vi nå leie til eie på mange av våre boliger. Det er ingen forskjell på en leie til eie-bolig og en vanlig bolig, og i våre boligprosjekter vil du finne både 2-, 3- og 4-roms som leie til eie-boliger.

Bilde gjennom vindu av barn, mor og far. Alle smiler.
Interiørillustrasjon fra ny bolig.

Se alle Boost leie til eie-boliger i Øvre Kroken!

Meld deg på vårt Boost-brev, for siste nytt om Boost!

Slik fungerer det

Du leier boligen mens du sparer opp nok egenkapital til at du etterhvert kan kjøpe den.

I stedet for en tradisjonell kjøpekontrakt på boligen, tilbyr vi nemlig en tre-års leieavtale med en valgfri rett til å kjøpe boligen. Kjøpsretten kan du bruke når du vil i byggeperioden (ca. 2 år) eller i leieperioden (3 år).

Siden prisen på boligen er forhåndsbestemt og ikke justeres i avtaleperioden, vil all eventuell verdistigning fungere som din egenkapital. Sammen med egenkapitalen som spares i perioden, vil dette forhåpentligvis være tilstrekkelig til å få finansieringsbevis til å kjøpe boligen.

Boost-logo på pose.

Test deg selv! Boost leie til eie

Vil du inn på boligmarkedet?

Hvorfor ikke?

Boligmarkedet har over tid vist seg å være en av de tryggeste investeringene. Boligmarkedet har en tendens til å være mer stabil enn andre investeringer, og gir deg derfor en viss grad av sikkerhet for verdiøkningen av investeringen.

Trenger du større bolig, men mangler egenkapital?

Har du nok egenkapital til å kjøpe boligen du ønsker deg?

Hovedregelen er at du må ha spart 15% av det boligen koster.

Har du noen som kan hjelpe deg som kausjonist?

En kausjonist er en person som gir en garanti til banken om å betale lånet ditt hvis du selv ikke klarer det.

Har du en medlånetaker eller noen du kan kjøpe sammen med?

En annen måte å komme inn på boligmarkedet er å kjøpe bolig sammen med noen og dele boliglånet. For eksempel en kjæreste, venner eller søsken. Da legger dere sammen to egenkapitaler, i tillegg til at dere begge har betjeningsevne som avgjør hvor mye dere kan låne.

Har du betalingsevne til å betjene et boliglån, selv om du mangler egenkapitalen?

Kan du betale den husleien som inkluderer felleskostnadene så er det en mulighet for deg å komme inn på Boost leie til eie.

Vi i Bonord booster deg inn i boligmarkedet

Du velger selv om du vil kjøpe boligen. Med andre ord: leie til eie-ordningen gjør at du får glede av all verdistigning på boligen, men unngår å tape sparepengene dine ved et boligprisfall.

Smart, ikke sant?

For ved et leie til eie-forhold kan det være tre ulike utfall: verdistigning, ingen verdiendring og verdifall.

Priseksempel

Totalpris kr 3.500.000. Leiepris kr 16.500. I eksempelet er omkostninger ved kjøp av bolig holdt utenfor. Normalt vil banken kreve 15% fri egenkapital til finansiering av boligens kjøpesum. Det blir kr 525.000.

Prognoser for prisutvikling.
 • Ved verdistigning av leiligheten, er det du som sitter igjen med opptjent gevinst 💸

  En verdistigning på 10% tilsier ny takst på kr 3.850.000. Verdistigningen gir deg en gevinst i Leie til eie-avtalen på kr 350.000 (10%). Gevinsten realiseres og blir hvis du benytter deg av kjøpsretten. Ved utstedelse av finansieringsbevis til kjøp av boligen vil banken iht. utlånsforskriften gi lån på 85% av ny takst, kr 3.850.000. Lånebeløp med ny takst blir 3.270.500.

  Avtalt kjøpspris på kr 3.500.000 finansieres gjennom boliglån på kr 3.270.500 og fri egenkapital på kr 229.500. Boligens verdistigning har redusert ditt behov for oppspart egenkapital fra kr 525.000 til kr 229.500.

 • Dersom boligen ikke endrer verdi i avtaleperioden vil ny takst være lik den avtalte kjøpsprisen. Det blir da ingen prisstignings-gevinst , men dersom du fortsatt ønsker å kjøpe boligen, har du i praksis fått flere år ekstra på å spare opp bankens krav om egenkapital på kr 525 000 💁🏼‍♀️

  Ved uendret verdi på boligen i avtaleperioden vil ny takst være lik den avtalte kjøpsprisen. Det blir da ingen gevinst. Dersom du fortsatt ønsker å kjøpe boligen, har du i praksis fått inntil 5 år ekstra på å spare opp bankens krav om egenkapital på kr 525.000 (15%).

 • Ved verdifall er kjøpsretten valgfri. I motsetning til andre boligeiere unngår du i dette tilfellet å tape sparepengene dine på grunn av prisfallet 🙏

  I et scenario med verdifall vil ny takst (kr 3.150.000) være lavere enn avtalt kjøpspris på kr 3.500.000. Dersom du vil benytte kjøpsretten taper du kr 350.000 (-10%). Kjøpsretten er valgfri. Vi vil anbefale å ikke benytte kjøpsretten, men heller kjøpe en annen bolig i et boligmarked hvor prisen har falt 10% siden avtaleinngåelse. I motsetning til andre boligeiere unngår du i dette tilfellet å tape fri egenkapital på grunn av prisfallet.

Slik søker du leie til eie

Bli medlem og samle ansiennitet for å sikre deg Leie til eie-bolig.

Bli Bonord-medlem og meld interesse

All relevant informasjon om Leie til eie-boligene, vilkår og priser får du i egne nyhetsbrev når du melder interesse for Leie til eie. Er du ikke medlem i Bonord, bør du melde deg inn nå og starte oppsparing av ansiennitet.

Legg inn søknad

Når vi varsler at vi tilbyr Leie til eie vil alle få 9 virkedager til å søke på ordningen.

Søknadsprosessen ivaretar at:

 1. Leie til eie-ordningen ikke blir misbrukt til boligspekulasjon
 2. Leie til eie kun tildeles til personer som har en reell mulighet til å få kjøpt boligen i avtaleperioden.

Få godkjenning av banken

DNB vurderer om søkeren vil ha rimelig mulighet til å få finansieringsbevis til kjøp av boligen i løpet av avtaleperioden.

Som en del av vurderingen vil banken kontakte de fleste søkere for en samtale om søknaden. I tillegg ønsker vi at kunder gir samtykke til at banken får hente informasjon fra offentlige registre, slik som skatteetaten.

Vent på at søknaden behandles

For hvert boligprosjekt med Boost Leie til eie-boliger settes det en søknadsfrist på cirka 9 dager. Dette annonseres for hvert boligprosjekt. Dersom flere ønsker samme bolig, vil ansiennitet sammen med kredittvurderingen avgjøre hvem som kommer først i køen. Er du ikke medlem, kan det være lurt melde deg inn allerede nå.

Signer leie til eie-kontrakt!

Bonord tildeler Leie til eie fortløpende til godkjente søkere. Etter tildelingen mottar man ferdig utfylt Leie til eie-kontrakt for signering. Når kontrakten er signert, er man offisielt blitt Leie til eie-kunde hos Bonord!

Spørsmål og svar

 • Vårt boost-brev (nyhetsbrev) holder deg oppdatert på boliger vi legger ut med Boost Leie til eie, samt informasjon om hva som kommer, viktige tidsfrister og aktuelle arrangementer.

  I tillegg booster vi deg litt ekstra med tips og råd for deg som vil inn i boligmarkedet.

  Det skal ikke være masete å få nyhetsbrev, så vi sender ikke Boost informasjon uten at vi har noe å fortelle - eller når vi har nyttige tips.

  Meld deg på vårt boost-brev

 • Dette er for de som i dag mangler egenkapital til å kjøpe sin egen bolig, men som har evne til å betjene bokostnader og spare vedsiden av.

  Målgruppen kan for eksempel være unge førstegangskjøpere, studenter, småbarnsfamilier, eller enslige som ønsker å eie sin egen bolig. Vi har ingen aldersgrense.

  Det er ikke krav om å være førstegangskjøper. Det er mulig å allerede eie egen bolig når man søker Boost Leie til eie. Kanskje det er behov for mer plass?

  De som søker Leie til eie, må ha behov for en bolig. Det er ikke anledning til å benytte Leie til eie-ordningen til spekulasjon eller som investeringsobjekt.

  Er du interessert i Bonord Boost Leie til eie, kan du søke i en gitt periode i forbindelse med lansering av flere av våre boligprosjekter fremover. Søknader vurderes av DNB og Bonord.

 • Vi legger ut informasjon på Bonord sine side bonord.no i forbindelse med lanseringer av boligprosjekter. Det kan være lurt å melde deg på vårt boost-brev. Her får du informasjon om konseptet og kommende søknadsprosesser.

  Når vi åpner for å søke eie til Leie vil det gå ut beskjed til de som er interessenter i våre boligprosjekter, medlemmer og i vårt Boost-brev.

  Det vil da bli orientert om hvilke boligprosjekter man kan søke på og i hvilken periode man kan søke.

  Det vil bli oppgitt en periode med siste frist for å få oversendt bekreftelse fra DNB en bekreftelse på at man er kvalifisert for Leie til eie. Når fristen er løpt vil det kunne gå opptil to virkedager før du vet om du kan gjøre en avtale om Leie til eie basert på ditt medlemskap og ansiennitet.

  Søknader om Leie til eie er digital fra vår hjemmeside. I søknadsperioden velger du ønsket bolig i prosjektets boligvelger og velger “Søk Leie til eie”.

  I søknaden oppgir man samme informasjon som banken trenger for å vurdere finansieringsbevis til kjøp av bolig.

  Søknader vurderes av DNB og Bonord.

  I vurdering av søkere ser man på evnen til å betjene bokostnader, samt tilstrekkelig egenkapital ved siden av. Godkjente søkere skal ha god mulighet til å få finansieringsbevis for kjøp av boligen i løpet av avtaleperioden. I vurderingen forutsetter vi at lønnsvekst og boligpriser følger den generelle prisstigningen i Norge. Banken benytter i tillegg bankfaglig skjønn til vurdering av søkerne.

  Det er mulig å søke sammen med noen (med søker). Dette kan være ektefelle, samboer, foreldre eller andre.

 • Ja, man kan søke på flere Leie til eie-boliger, men det er kun anledning til å inngå én Leie til eie-avtale. I søknaden får man anledning til å inkludere sitt andre- og tredjevalg på boliger i samme prosjekt.

 • Har du fått finansieringsbevis slik at du kan kjøpe boligen, vil du ikke få mulighet til å inngå Leie til eie-avtale.

  Samtidig er det slik at dersom man eksempelvis har finansieringsbevis som tillater å kjøpe en 2-roms leilighet, men du ønsker en større bolig, er det anledning til å søke om Leie til eie for en 3- eller 4-roms leilighet i boligprosjekter.

 • Ja, studenter kan søke på Leie til eie-bolig. For at studenter skal bli godkjent for ordningen må man kunne bevise sin fremtidige jobbinntekt.

  Studenter som har signert fast ansettelsesavtale med arbeidsgiver etter endt studie, kan bruke årslønn i ansettelsesavtalen som inntekt i søknaden.

  Er du student, men har ikke en sikker inntekt etter endt studie, vil en medsøker, fortrinnsvis med inntekt og/eller egenkapital (foreldre, samboer, andre) telle positivt i vurderingen av din søknad.

 • Husleien settes av Bonord utleiebolig som beregner husleien basert på finanskostnader basert på administrasjon, innskudd, og fellesgjeld. I tillegg betales grunnleie, fiber, akonto oppvarming varme/tappevann. Jfr. budsjett til borettslaget. Innboforsikring og strømutgifter dekkes av leietaker. Leiesummen kan justeres etter ett år. Husleieloven bestemmer da at husleien kan justeres etter konsumprisindeksen (KPI). Leietaker vil varsels med minimum en måneds forvarsel.

 • I søknadsprosessen for boligen må du informere om relevant informasjon slik at Bonord og vår bankforbindelse DNB kan vurdere om du er egnet for ordningen.

  Informasjonen du må oppgi inkluderer blant annet personnummer, informasjon om jobb- og sivilstatus, inntekt, fri egenkapital, antall barn og bilhold.

  Dersom du søker sammen med noen, må det oppgis tilsvarende informasjon om din medsøker. I tillegg må du samtykke til at det blir innhentet kredittsjekk som del av prosessen.

 • Dersom flere ønsker samme bolig, vil ansiennitet sammen med kredittvurderingen avgjøre hvem som kommer først i køen. Er du ikke medlem, kan det være lurt melde deg inn allerede nå.

 • Svaret vil avhenge av din økonomiske situasjon i dag, samt dine fremtidsutsikter.

  Søkerne som godkjennes for Leie til eie vurderes av banken å ha god mulighet til for finansieringsbevis til kjøp av boligen i løpet av bygge- (2 år) eller leieperioden (3 år). Totalt 5 år.

  Bankene benytter sitt faglige skjønn i vurdering av Leie til eie-søkere. Dette gjelder for eksempel vurdering av dine fremtidsutsikter og muligheter til å spare egenkapital.

  I vurderingen har banken lagt til grunn en prisvekst på boligen og din inntekt på 2% årlig i avtaleperioden på ca. fem år.

  Dette innebærer i praksis en forventning om at boligens verdistigning vil bidra med ca. 10% av egenkapitalen som kreves iht. boliglånsforskriften (15%).

  De resterende 5% må søkeren selv spare i avtaleperioden. I tillegg gjelder fortsatt boliglånsforskriftens krav til at maksimalt lånebeløp kan utgjøre 5x årsinntekt, noe også banken tar med i vurderingen.

Har du fremdeles spørsmål?
Ta direkte kontakt med våre meglere.

Inger Alette Eira
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 415 14235
Mail: iae@garanti.no

Marie Traasdahl Hansen
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 480 64207
Mail: mth@garanti.no

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier. Du kan lese mer om dette under våre personvernerklæring. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.