Gå til hovedinnhold

Bonords bomiljøpris 2022

Bonords visjon er: Vi bygger Nord-Norge.

Vi skal være en sterk og trygg boligaktør og utvikler av gode lokalsamfunn i Nord-Norge. Det har vi gjort i mer enn 75 år – og skal fortsette med det langt inn i fremtiden.

Dette gjør vi gjennom å skape trygge og gode bomiljøer. Vi tror også at vår foretaksmodell bidrar til bærekraft, og de gode bomiljøene er en sentral del av dette.

Formål med prisen
Bonords Bomiljøpris setter fokus på å hedre boligselskaper som helhet. Prisen er en verdsettelse av tiltak og prosjekter som bidrar til økt trivsel, samhørighet, og sosiale møteplasser, som bidrar til et godt bomiljø og fokus på bærekraft. Målet er at mottagere av prisen får et økonomisk bidrag som gir mulighet til realisering av prosjekter de ellers ikke ville kunne gjennomføre.

Hvem kan delta
Alle boligselskaper som er forvaltet av Bonord i alle våre markedsområder.

Hvilke prosjekter kan søke

  • Prosjekter med fokus på det gode bomiljøet
  • Prosjekter med fokus på mangfold og inkludering
  • Prosjekter med fokus på økt trivsel og samhørighet i boligselskapet
  • Prosjekter med fokus på bærekraft og miljø
    Prisens størrelse er på kr. 200 000. Det kan være en eller flere mottakere, men det enkelte bidrag skal ikke være under kr. 50 000 for hver prisvinner.

Hvordan søke
Det utformes en søknad (film/video) med beskrivelse av tiltak og mål med dette, samt forventet tidsperspektiv for realisering og budsjett. Søknadsbeløp spesifiseres. NB! På grunn av Covid-19 vil også tiltak realisert i 2021 kunne søke om prisen.

Søknadsskjema, der videofilen lastes opp, finner du nederst på denne siden.

Juryen
Jury for prisen består av 4 personer. Adm. direktør i Bonord er leder for juryen. I tillegg utpekes ett medlem fra Bonords styre, en ansatterepresentant, og en representant for de forvaltede boligselskapene. Ved stemmelikhet har leder av juryen dobbeltstemme.

Frist for å søke
Frist for å søke var 1. mai 2022

Utdeling
Prisen deles ut på ordinær generalforsamling i Bonord 12. mai 2022.

 

Send inn din søknad her

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier. Du kan lese mer om dette under våre personvernerklæring. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.