Gå til hovedinnhold

Vår kvalitets- og HMS-policy

Bonord skal levere produkt og tjenester som tilfredsstiller våre medlemmer og kunders krav. Det innebærer at leveransene skal fullføres i henhold til kontrakt, til avtalt pris og kvalitet.
Bonord jobber kontinuerlig for å overholde samsvarsforpliktelsene knyttet til krav fra relevante interessenter.

Bonord har som mål å bli et av Norges ledende bærekraftige boligbyggelag. Dette innebærer også å informere, motivere og påvirke ansatte, samarbeidspartnere, myndigheter og andre interessenter til å utøve stadig tydeligere bærekraftig atferd.

Bonord forplikter seg til å:

 • Kontinuerlig forbedre ledelsessystemet
 • Bli verdensmester i kundeservice, og være opptatt av å hele tiden finne de beste løsningene for optimalisert drift og fornøyde kunder/medlemmer
 • Ha realistiske og målbare kvalitets-, HMS- og miljømål
 • Kjenne til våre klimautslipp, og redusere så mye det er praktisk og økonomisk mulig. Vi har oversikt over dette i eget klimaregnskap som leveres til klimapartnere.
 • Velge fornybar energi i vår drift og dokumentere med opprinnelsesgarantier
 • Kjenne til våre miljøbelastninger, og kontinuerlig redusere forbruk og forurensing
 • Sikre at alt arbeid blir utført forsvarlig med hensyn til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom systematisk HMS-arbeid
 • Bonord skal ha et sterkt fokus på de etiske, sosiale og miljømessige aspektene ved å drive forretning.

Vi har FNs bærekraftsmål samt Norges nasjonale miljø- og klimamål som utgangspunkt, og vi forplikter oss til å følge disse på alle relevante områder. Av FNs 17 bærekraftsmål har vi valgt oss å ha fokus på ti mål som vi ser som mest relevante for vår virksomhet.

Disse er:

 • nr. 6 Rent vann og gode sanitærforhold
 • nr. 7 Ren energi til alle
 • nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • nr. 9 Industri, innovasjon og infrastruktur
 • nr. 11 Bærekraftige Byer og Samfunn
 • nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
 • nr. 13 Stoppe klimaendringene
 • nr. 14 Liv under vann
 • nr. 15 Liv på land
 • nr. 17 Samarbeid for å nå måleneGjennom våre aktiviteter skal vi hvert år finne måter å bidra til disse målene.
  Vi skal arbeide for kontinuerlig forbedring både gjennom systematisk analyse av mulige områder meldt i forbedringssystemet, og ved å utnytte potensial som avdekkes på andre måter.

Flere artikler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier. Du kan lese mer om dette under våre personvernerklæring. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.