Godt å vite

Hva er ansiennitet?

Som medlem av BONORD samler du ansiennitet fra det øyeblikket din innmelding er registrert betalt hos oss. Din ansiennitet forteller hvor lenge du har vært medlem og er avgjørende når forkjøpsretten skal brukes. Dersom flere medlemmer melder forkjøpsrett til samme bolig er det medlemmet med lengst ansiennitet som først får muligheten til å kjøpe boligen. Du kan overføre ditt medlemskap og ansiennitet i Storby til andre innen din familie som trenger et forsprang på boligmarkedet.

Forkjøpsrett på nye boligprosjekter

Når boligprosjekter annonseres for første gang, utlyses boligene også på forkjøpsrett, og da vanligvis med tidfrist på et par uker. Av de som har meldt sin interesse innen fristen, vil de som har lengst ansiennitet få velge bolig først. Etter at fristen er utløpt og de interesserte medlemmene har signert sine kontakter, er det førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Hva forplikter jeg meg til?

Innen selger har akseptert et bud, forplikter du deg ikke til noe ved å melde din interesse i en bolig utlyst på forkjøpsrett. Det er først når du trer inn i budet som selgeren har akseptert og gjennomfører et kjøp av en bolig med forkjøpsretten, at du er bundet. Da gjelder de samme forpliktelsene som ved et vanlig boligkjøp.

BONORDmedlemmer har forkjøpsrett over hele landet

Storbysamarbeidet gir medlemmer i BONORD forkjøpsrett på over 90 000 boliger over hele landet. Dette gjelder både utleieboliger og boliger til salgs. Les mer om samarbeidet her.