Overfør bolig

PRAKTISKE OPPLYSNINGER VED OVERFØRING AV BOLIG TIL NÆRSTÅENDE FOR BORETTSLAG


Overføring av bolig til nærstående reguleres av Lov om borettslag § 4-12. I følge denne bestemmelsen kan følgende overta en andel i borettslag uten at det utløser prøving av forkjøpsrett.

  • Andelseierens ektefelle

  • Andelseierens og ektefelles slektninger i rett opp- og nedstigende linje

  • Andelseierens fosterbarn som står i samme stilling som livsarving

  • Andelseierens søsken

  • Andelseierens husstandsmedlemmer de siste 2 år

I følge sameieloven utløser heller ikke vedtektsfestet forkjøpsrett når den ene sameieren overfører sin andel til den andre. Det er da en forutsetning at alle sameierne på forhånd må være registrert som sameiere.

Last ned og fyll ut skjemaet for å overføre bolig. Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med BONORDs kundesenter på e-post post@bonord.no eller telefon +47 77 60 32 00.