Utleie av bolig

Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din.

BONORD må også opplyses dersom du leier ut, slik at vi til en hver tid er kjent med hvem som bor i leiligheten din. Dette gjelder også om du leier ut til nærstående familie. Du kan bruke dette skjemaet til å søke om å leie ut boligen din, så vil vi ta søknaden videre til styret der du bor.

Husk at du i følge borettslagsloven må ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov å leie ut (gjelder ikke ved utleie til nærstående familie), og du får som regel kun leie ut for tre år om gangen. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold overfor borettslaget.

Det kan ta opp til 30 dager å behandle søknaden. Registrering av utleie koster 1 rettsgebyr etter til enhver tid gjeldende statlig sats. 


Du som bor i et sameie står fritt til å leie ut boligen din, men du kan bruke dette skjemaet til å registrere en ny leietaker dersom det er ønsket praksis der du bor. 

Last ned og fyll ut skjemaet for å søke om å leie ut boligen din. I søknadsskjemaet finner du på side to informasjon om lovverket som regulerer brukeroverlating.