Drift av boligselskapet

Det er styret som er ansvarlig for boligselskapets drift og økonomi. Vi vet at dette ansvaret kan være overveldende. Derfor kan våre rådgivere hjelpe med å ivareta alle oppgavene styret i et boligselskap har i løpet av året. Alt et styre må gjøre kan vi hjelpe deg med. Sett bort alt eller la oss hjelpe deg med det du har behov for. 

BONORD hjelper styrene i boligselskaper med effektiv og profesjonell økonomisk forvaltning. Dette gjør vi ved å tilby markedets beste og mest tilpassede, økonomiske tjenester for boligselskaper gjennom forretningsførsel, rådgivning og tilgang til de beste produkter og tjenester fra våre samarbeidspartnere.


Våre hovedmål er å:

• Sikre økonomisk trygghet.

• Sikre de fysiske verdiene.

• Bidra til et godt bomiljø og kommunikasjon mellom styret og beboere.

• Sikre godt og effektivt styrearbeid gjennom moderniserte hjelpemidler.


Våre basistjenester:

• Regnskap fra A til Å.

• Webbasert styreportal som styringsverktøy.

• Deltakelse på generalforsamling og årsmøte.

• Være en relevant sparringspartner for styret i den daglige driften.

For å trygge økonomien og beboerne hjelper vi også med andre typer oppgaver som å utarbeide likviditetsbudsjett eller bistå med finansiering av fellesgjeld.

Hverdagen som styreleder blir enklere hvis du velger BONORD. Hos oss får du gode og gjennomprøvde elektroniske systemer samt at BONORD er den organisasjonen i regionen med den bredeste kompetansen innen boligforvaltning.

Vi tilbyr også det nettbaserte verktøyet Styreportalen og Min Side, som er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt. Styreportalen lar deg blant annet behandle fakturaer og kalle inn til møter elektronisk, få oversikt over forsikringssaker og gir deg tilgang til beboerlister og ditt boligselskaps regnskap og arkiv. I tillegg er det verktøy for hele prosessen rundt generalforsamlingen og årsmøtet, som forenkler din styrehverdag.

Interessert? 

Ta kontakt

Noen av våre tjenester som er skreddersydde for boligselskaper