La oss hjelpe deg å bli bedre

Vi tilbyr rådgivning for styret om daglig drift av boligselskapet. Våre rådgivere kan blant annet følge opp forsikring av eiendom, bistå ved utarbeidelse av årsmelding og delta i årsmøter og generalforsamlinger.

Vår jurist og samarbeidende advokater, har lang erfaring med problemstillinger knyttet til bolig- og eiendomsrett. Vi kan derfor hjelpe styreledere med juridiske råd, saker og bistå boligselskapet ved kontakt mot offentlige myndigheter og private aktører.

BONORD kan også tilby styresekretærer som hjelper styret med det administrative arbeidet. Vi skreddersyr tjenesten til ditt boligselskap og tar oss gjerne av planlegging, gjennomføring og oppfølging av styremøtene.

 

Interessert? 

Ta kontakt